WHITE PAPERS

PIVX là một loại tiền mã hóa có mã nguồn mở Bitcoin core 0.10.x và DASH. PIVX sử dụng giao thức Proof of Stake 3.0 để bảo vệ mạng lưới của mình và thay đổi cơ chế phần thưởng một cách sáng tạo, có thể tự động cân bằng 90% phần thưởng kích thước khối giữa các masternode và các node được cổ phần và 10% dành cho các đề xuất ngân sách. Mục tiêu của PIVX là trở thành một đồng tiền thông minh của cộng đồng, bền vững với các giao dịch riêng tư, tức thời và có sự quản trị công bằng.

 

 

Tải White-paper của PIVX tại đây!

 

Price Check