PIVX là gì

PIVX : Giao dịch được kiểm duyệt bảo mật và nhanh chóng

PIVX : Giao dịch an toàn và tập trung vào sự riêng tư hóa trên nền tảng phân tán mã nguồn mở của tiền mã hóa

Ngày phát hành: 1 tháng 2 năm 2016

Dưới tên gọi Darknet (DNET)

POS: Pos 3.0 (Bitcoin core 0.10.x code base)

Masternodes: Tor-Masternodes (10K PIVX/node)

No Premine.

Giới thiệu PIVX

PIVX là một nỗ lực nhằm tập trung cộng đồng lại trên phương thức đa diện trên nền tảng công nghệ blockchain và tiền mã hóa. Điều đó có nghĩa rằng : PIVX được cấu thành trên nhiều yếu tố khác nhau. Bắt đầu bằng các khái niệm cơ bản sau:

PIVX là gì

PIVX là viết tắt của Giao dịch tức thời với sự riêng tư và có kiểm duyệt

PIVX là gì ?

PIVX là một giao dịch an toàn và tập trung vào sự riêng tư hóa trên nền tảng phân tán mã nguồn mở.

Điều đó có nghĩa là gì?

Nghĩa là toàn bộ cấu trúc, thiết kế, cách vận hành và khả năng phát triển nhằm đảm bảo các giao dịch của bạn được thực hiện một cách an toàn và riêng tư.

Vậy có nghĩa là gì?

Nghĩa là chúng tôi tin rằng bạn có quyền giao dịch một cách riêng tư và an toàn mà không chịu sự chi phối từ các các tập đoàn, chính phủ, và sự tò mò từ các cá nhân bất chính. Có nghĩa là chúng tôi tin rằng, đây là lúc cho phép mọi người giao dịch và sử dụng tài sản của họ theo cách mà họ muốn, vào những thời điểm họ cần với các giao dịch diễn ra nhanh chóng và bảo mật.

Ra mắt vào 01 tháng 02 năm 2016 dưới cái tên Darknet (DNET), sau quá trình phát triển cùng với sự tham gia đông đảo của cộng đồng, chúng tôi quyết định chính thức đổi tên thành PIVX để phù hợp với cộng đồng và tiền tệ mã hóa. Mục tiêu của PIVX là tiến đến gần hơn các giao dịch diễn ra một cách riêng tư và nhanh chóng, một cơ chế quản trị dựa trên lợi ích của người tham gia vào hệ thống. Một vài các tính năng đang trong quá trình phát triển và sẽ xuất hiện trong thời gian sắp tới.

 

Price Check

 

DASH vs PIVX