HỆ THỐNG PHẦN THƯỞNG

Tất cả các cộng đồng blockchain được phân quyền đều có một số phần thưởng dành cho những người hỗ trợ bảo mật mạng lưới. Trong một số hệ thống như Bitcoin, những phần thưởng này được trao cho thợ đào (miner), đây là một nhóm nhỏ những người bảo vệ mạng lưới Bitcoin. Đối với PIVX, bất cứ ai có PIV đều có thể giúp bảo mật mạng lưới và có thể nhận được phần thưởng vì những nỗ lực của họ!

Tính đến hiện tại, PIVX có ba nhóm hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau và tất cả đều nhận được phần thưởng cho những nỗ lực đó.

 

Làm sao để lấy được phần thưởng?

PIVX hoạt động bằng cách sử dụng cơ chế bảo vệ Proof of Stake, có nghĩa là để giúp bảo đảm an toàn mạng lưới, bạn phải chứng minh bạn đang giữ PIV. Hai phương pháp đầu tiên phía dưới đây là hai cách bạn có thể sử dụng PIV của bạn để thu về lợi nhuận từ những gì bạn đã có. Nếu bạn không có PIV, nhưng bạn muốn kiếm thêm một ít, phương pháp thứ ba sẽ giúp bạn kiếm được PIVX bằng cách hỗ trợ cộng đồng.

 

Phương pháp 1 – Chạy một Masternode

Chạy một Masternode yêu cầu 10,000 PIV.

(Lưu ý: Cần phải có hiểu biết sơ bộ về kỹ thuật)

Phương pháp 2 – Cổ phần PIV

Cổ phần PIVX của bạn, không có yêu cầu tối thiểu, nhưng yêu cầu bạn giữ ví trong trạng thái đang hoạt động.

 

Phương pháp 3 – Giúp đỡ cộng đồng!

Không có PIV, nhưng muốn giúp cộng đồng và nhận phần thưởng? Quá tuyệt! PIVX trích ra một phần PIV dành cho những người giúp đỡ các hoạt động như phát triển, tiếp thị, và hỗ trợ khách hàng. Nếu bạn muốn giúp chúng tôi thông qua các hoạt động này, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên Slack hoặc trong Diễn đàn!

 

Có bao nhiêu PIV đã được tạo ra và làm sao để phân chia nó?

Mỗi 60 giây thì 5 PIV được tạo ra (đôi khi còn được gọi là minting). Những PIV này sau đó sẽ tự động được chia thành ba phần. Một phần cố định 10% (0,5 PIV) đi vào một pool được sử dụng để hỗ trợ cho sự phát triển của PIVX. (Phương pháp 3) Các Masternode bỏ phiếu cho các dự án mà 10% sẽ được sử dụng và sau đó các thành viên trong cộng đồng có tham gia vào dự án sẽ được nhận PIV. 90% khác (4,5 PIV) sẽ được phân chia đến các Masternode và người nắm giữ cổ phần. (Phương pháp 1 & 2) Sự phân chia PIVX giữa Masternode và người nắm giữ cổ phần dựa trên “Cơ chế Seesaw”. Cơ chế này liên tục điều chỉnh số lượng phần thưởng đi đến hai nhóm dựa trên số lượng người nắm giữ cổ phần và Masternode tại một thời điểm nhất định. Cơ chế Seesaw hiện hành ưu tiên phân chia nhiều hơn một ít cho Masternode hơn là người nắm cổ phần bởi vì chi phí hoạt động của Masternode cao hơn. Để tìm hiểu thêm về Cơ chế Seesaw, hãy nhấp vào đây.

 

Tôi nên mong đợi thu được bao nhiêu PIV?

Hệ thống phần thưởng được thiết kế có rất nhiều sự ngẫu nhiên. Tất cả là để phục vụ cho mục đích bảo mật, nhưng nó có thể làm cho quá trình tính toán gặp một chút khó khăn. Vì thế, Masternode yêu cầu 10000 PIV, và mỗi Masternode sẽ nhận được phần thưởng trong khoảng mỗi 1-2 ngày. Đối với cổ phần, chúng tôi có một quy tắc chung rất đơn giản là mỗi 1.000 PIV (khá nhiều hơn so với thực tế), bạn có thể mong đợi nhận phần thưởng cổ phần một lần trong vòng 30 ngày, nhưng hãy nhớ rằng đây là một quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên! Bạn có thể không nhận được bất kỳ phần thưởng nào trong vòng 15 ngày và sau đó lại có thể nhận được hai lần trong vòng một ngày. Điều đó là hoàn toàn có thể!

Dựa trên các ước tính từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018, lợi tức trung bình hàng năm cho cổ phần là khoảng 4,8%. Đối với phần thưởng được cập nhật mới nhất, xin vui lòng kiểm tra Cách tính phần thưởng PIVX.

Muốn biết thêm nhiều thông tin hơn nữa?

Hãy tham gia với chúng tôi trên cộng đồng Discord và hỏi bất kỳ câu hỏi nào bạn muốn! Để nhận được lời mời, hãy vào  PIVX.Discord.com.

 

Price Check