Đội ngũ PIVX

Hey! Chúng tôi là ai ?

Đội ngũ PIVX đều là các thành viên đến từ cộng đồng. Thông tin thanh viên có thể ẩn danh hay công khai, đó hoàn toàn là quyền tự chọn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể có hồ sơ của họ nếu bạn là một thành viên đáng tin cậy và tham gia đóng góp thường xuyên cho cộng đồng. Nhiều người muốn bảo mật thông tin cá nhân, nhưng cũng muốn công khai kỹ năng và nhóm đang tham gia để mọi người theo dõi. Nếu bạn muốn đưa hồ sơ cá nhân vào danh sách, xin vui lòng liên lạc tới đội ngũ PIVX trong Discord.