Hiện tại, cách tốt nhất để mua PIVX đó là đổi Bitcoin thành PIVX. 

Bạn có thể thực hiện điều này trên toàn thế giới bằng cách sử dụng nhiều sàn giao dịch. Một khi bạn đã có PIVX thì bạn có thể thiết lập một masternode để sở hữu thêm PIVX hoặc bạn có thể đóng góp cổ phần bằng coin của mình, cả hai cách đều giúp bạn có thêm thu nhập từ PIVX.

 

Price Check