Điều khoản và Chính sách Bảo mật

Điều khoản và Chính sách Bảo mật

 

Bản quyền:

Trong giai đoạn này, giấy phép chính thức và các điều kiện để sử dụng logo và word-mark của PIVX đang được thảo luận. Nêu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong Slack.

 

Điều khoản sử dụng:

PIVX dành cho mục đích hợp pháp. Không ai trong cộng đồng PIVX, hoặc bất kỳ nhà sáng lập, nhà phát triển hoặc người đóng góp nào có quyền hỗ trợ cho việc sử dụng PIVX trong các hoạt động bất hợp pháp.

 

Riêng tư:

Bất kỳ dữ liệu nào được thu thập từ người dùng trên trang này, sẽ chỉ được sử dụng trong qúa trình tổng hợp hay để hỗ trợ cho các nỗ lực marketing một cách hiệu quả nhất có thể.

Ví dụ: để xác định trang nào có lượng truy cập nhiều nhất… hay người dùng nào quan tâm đến PIVX khi quảng cáo. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu nhằm theo dõi các cá nhân. Nhung có trường hợp ngoại lệ khi chúng tôi cần điều tra các vi phạm nhằm đảm bảo cho các biện pháp an ninh.

 

Trách nhiệm:

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho website luôn chính xác và cập nhật nhanh nhất, và bảo mật thông tin cá nhân. chúng tôi có thể sẽ không chịu trách nhiệm về những thay đổi, sai lầm, lỗi chính tả, hoặc những vấn đề ngoài tầm kiểm soát.