CỘNG ĐỒNG

Cộng đồng là rất quan trọng đối với nhóm PIVX vì đó là nơi chúng tôi xây dựng nền tảng cho hệ thống quản trị. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào đối với các thành viên hoặc nhà phát triển PIVX, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng liên lạc với họ. Hãy vui lòng tham gia bất kỳ kênh nào được liệt kê dưới đây bằng cách nhấp vào logo nào bạn thích.

 

Price Check

 

Community Guidelines

 

 

PIVX là Cộng đồng Dành cho Mọi người

Tất cả mọi người đều được chào đón. Chúng tôi tin vào sự riêng tư, nhưng chúng tôi cũng tin vào tự do ngôn luận. Cộng đồng là nơi để mọi người diễn đạt, nhưng chúng tôi nghĩ rằng bạn nên xem xét đến tất cả thành viên của cộng đồng ở mọi lứa tuổi.

 

 

Chúng tôi Đánh giá cao Sự đóng góp

PIVX là một dự án cộng đồng có mã nguồn mở mà chỉ có thể cải tiến nhờ những nỗ lực đến từ tập thể. Từ những đề xuất sáng tạo, đến sự phát triển và quản lý cộng đồng, sự tham gia của mọi người đều được đánh giá cao.

 

 

Chúng ta là một nền Dân chủ

Chúng ta bỏ phiếu cho mọi thứ. Từ đề xuất ngân sách thông qua các masternode về phát triển tương lai cho đến việc cộng đồng bỏ phiếu trong Slack để phát triển thương hiệu và truyền thông. Việc cộng đồng bỏ phiếu để phát triển hướng đi của dự án luôn là điều được khuyến khích.

 

 

Chúng tôi không có Quy tắc Cộng đồng, chúng tôi có Những hướng dẫn. Ai cũng có thể gia nhập. Ai cũng có thể tham gia.

Chúng tôi bỏ phiếu cho những nguyên tắc để dẫn đường cho sự phát triển của dự án.