Về chúng tôi

PIVX là một loại công nghệ. Rõ ràng PIVX còn hơn cả một vài dòng lệnh và các thuật toán phức tạp. PIVX là một cộng đồng, một mạng lưới được phát triển từ các cá nhân trên nền tảng cốt lõi, niềm tin, tầm nhìn, và ý tưởng, cùng hợp tác với nhau để phát triển cộng đồng. Và cuối cùng, chúng tôi đang có một tập thể gồm các cá nhân có tài năng, tầm nhìn và năng lực. Một vài người trong chúng tôi là những coder siêu hạng, là những chuyên gia quản lý dự án. Có một số người thì mới biết về crypto, còn những người còn lại thì biết về Bitcoin thuở sơ khai (có cả cá nhân từng tham gia vào thời điểm thực hiện một giao dịch nổi tiếng –“Bitcoin pizza”). Điều đó có nghĩa là, có một vài người đã trở thành thành viên nòng cốt của dự án, để giúp cộng đồng phát triển nhanh chóng hơn. Xin nhắc lại trong lĩnh vực crypto thì các cá nhân thường được cộng đồng biết đến bằng các “handles” (nickname) hơn là tên thật của họ.

 

 

Co-Founders

 

Price Check