Vi har en viktig uppdatering angående situationen idag, hur vi ska gå framåt och vad som kommer härnäst.

Nya libzerocoin svagheter

Den senaste sårbarheten som först nämndes den 16e april 2019 av Zcoin (https://zcoin.io/update-on-zerocoin-spends/), har analyserats och bekräftats av PIVX utvecklarna med positiva testresultat. Vi kan nu med säkerhet bekräfta att denna nya sårbarhet bara existerar inom ett av de kryptografiska bevisen som ingår i libzerocoin-biblioteket skapat av Miers et al., IEEE S & P 2013 av Johns Hopkins University. Kompletta detaljer om sårbarheten kommer att avslöjas vid ett senare tillfälle för att vara respektfull för andra projekt som använder samma bibliotek.

Viktigast är att PIVX inte blev angripen av den senaste sårbarheten, och påverkades inte heller på grund av att zPIV redan hade inaktiverats. Alla medel är säkra. Ingenting gick förlorat.

 

zPIV Aktivering

Nu när problemet har bekräftats, väntar vi inte längre på en soft fork och kommer att släppa en ny plånbok som tillåter omvandling av alla zPIV som hålls i plånboken till PIV. Detta innebär att alla användare kommer att kunna få tillgång till sina medel direkt när de släppts. Den här nya versionen är obligatorisk, och den efterföljande zPIV-spenderningen kommer inte längre att vara privat i ljuset av denna nya sårbarhet.

 

Nytt sekretessprotokoll
Med bakgrund av den senaste tidens upptäckter kommer PIVX utvecklingsteam att öka sina insatser för fortsatt forskning och utveckling av ett helt nytt integritets protokoll som startades av PIVX-teamet förra året (2018).

En mer detaljerad FAQ följer det här inlägget under de närmaste veckorna.

 


Fuzzbawls
Core Dev & Team Manager

%d bloggare gillar detta: