Introduktion:

zDEX är en decentraliserad person till person (P2P) kryptovaluta. zDEX använder PIVX masternode-nätverk för att samordna multisignatur escrow-konton och en matchning i orderboken. ”Z” i zDEX härrör från det faktum att zDEX tillåter handel som i slutändan involverar zPIV, vilket är en version av Zerocoin-protokollet av PIVX som ger den ultimata anonymiteten på de mynt som man sparar.

Heidi: För att komma åt börsen måste du ladda ner en app. Det är inte nödvändigt att köra en zDEX nod ?

Jakiman: Det är korrekt. För att komma åt börsen behöver du bara hämta och köra zDEX-appen på ett av de operativsystem som stöds. (för tillfället, Linux / Windows / Mac) Det finns ingen anledning att äga / driva din egen zDEX Nod om du inte är villig att investera i en PIVX-masternod för att stödja nätverket och till sist tjäna både PIVX masternod belöningar och 20% av zDEX handelsavgifter som noden var inblandad i. (kommer att vidareutveckla detta senare) Webbplatsen visar endast handeln med zDEX-nätverket.

Observera dock att det för närvarande är i ett test stadium som körs på ett testnät. Så det kommer att ta ett tag innan användarna kommer att kunna handla riktiga mynt.

 

Heidi: Varför upphör kontot efter 24 timmar?
Jakiman: zDEX huvudutvecklare, Presstab, är ganska stolt över att zDEX är en av de verkligt decentraliserade börserna. Det betyder att det inte finns en centraliserad kontroll av devs för att kunna manipulera ordrar av olika slag (för att felaktigt avsluta konton etc.).

Så istället var en stor funktion som implementerades en automatisk “FailSafe”-mekanism. Medel som är låsta i ett konto låses automatiskt upp för användaren (ägaren till det saldot / adressen) efter 24 timmar. Detta förhindrar ett problem som kan uppstå vid multisigtransaktioner där den inte kan få alla nödvändiga signaturer från “signatörerna” (zdex-noder) och spärrandet av användarens medel på obestämd tid.

 

 

Heidi: förstår jag det så att det bara är med hjälp av denna DEX som du anonymiserar dina mynt (via PIVX?)

Jakiman: En av de främsta och unika egenskaperna hos zDEX (Zerocoin Decentralized Exchange) är att alla mynt som stöds liksom BTC handlas mot zPIV, vilket är en Zerocoin-protokollsenhet av PIVX där den i huvudsak är off-chain medan den ligger i den formen. https://pivx.org/zpiv/.

Så i princip skickar du ditt mynt till säljaren av zPIV medan du köper och tar emot zPIV till ditt konto / plånbok. Säljaren av zPIV kommer att få ditt mynt som vanligt och om det är ett icke-privat mynt såsom BTC, så är BTC-spåret fortfarande synligt på blockchainen (från din adress till säljarens adress).

När du äger zPIV, finns det ingen PIVX-blockchainadress i samband med det, eller att ditt saldo går att se av en extern part genom att titta på PIVX-block explorer. Så har du nu en helt fungibel, ej korrupt och ospårbar Zero Knowledge Proof PIVX Zerocoin. Det är inte ett lätt koncept att förstå först men tänk på zPIV som en IOU-version av en motsvarande mängd bas mynt av PIV som finns på blockchain.

 

 

Heidi: Hälften av avgifterna betalas till zDEX noden medan den andra hälften av avgifterna betalas till zDEX-laget, vad ska laget bygga upp med dessa medel?

Jakiman: utbetalningsstrukturen är faktiskt 80% till utvecklingen och 20% till zDEX noderna. De ursprungliga utvecklingskostnaderna för zDEX var privatfinansierade av grundarna. Så det är ett sätt att få tillbaka något av den kostnaden samtidigt som den använder det för att ständigt utveckla nya funktioner och förbättringar för att säkerställa att zDEX blir tekniskt avancerad samtidigt som det förbättrar användarupplevelse aspekten. Att göra zDEX den bästa och verkligt decentraliserade och anonyma börsen är målet.

Heidi: Vilken typ av utbetalningar kan en zDEX-nod förvänta sig? Hur ofta? Vilka är kraven för att köra den här noden?

Jay: Vi beräknade att när det finns 100 zDEX-noder i nätverket kan varje zDEX-nod ta emot upp till cirka 0,0075 BTC per månad om det i genomsnitt finns en volym på 100 BTC per dag.

Hur avgifts belöningen fungerar är att, för varje avslut, kommer ett gäng på 15 noder slumpmässigt att bli utvalda från zDEX nodnätverk. När handeln uppstår får de 15 noderna (eller mindre om vissa släpper ut nätverket före det men inte mindre än 10 online noder) del av avgiften för den särskilda handeln i den typ av mynt som handlades. (om LTC handlades, kommer zDEX noder att få avgiften i LTC)

Observera att varje zDEX-nod kan vara en del av flera kvorum och kan också utföra flera transaktioner samtidigt.

 

 

Heidi: Vilka slags lektioner har PIVX- och zDEX-teamet lärt sig från andra DEX och hur syftar de till att vara annorlunda?

S3v3nh4cks (grundare): Lärdomarna är att om den decentraliserade börsen inte har den välbekanta handels atmosfären som centraliserade plattformar har, kommer användarna inte att använda den.

Jakiman: Vi ville ha en DEX som är så nära fullt decentraliserad som möjligt i alla aspekter, som körs på folks datorer men med noll personuppgifts insamling och tillåter handel mellan en basecoin med en zerocoin (PIVX zPIV) för att användarna ska kunna dra nytta av dess sekretess egenskaper.

 

 

Heidi: Sker även handel via atomic swappar? On chain, off chain ?

Avlsut görs inte med hjälp av Atomic Swaps, de görs med en kombination av CLTV (BIP 65) och Multisig-kontrakt.

När det gäller att vara “av kedja” / “på-kedja”, är det en kombination av båda. Exempel;

För BTC-säljare = BTC (on-chain) -> PIV (on-chain) -> zPIV (off-chain)

För BTC-köpare = zPIV (off-chain) -> PIV (on-chain) -> BTC (on-chain)

Notering 1: PIV till zPIV-konvertering (kallad prägling) och zPIV till PIV-konvertering (kallad utgifter) görs automatiskt i backend så att användaren inte behöver utföra den uppgiften manuellt.

Därför kommer slutresultatet av handeln helt enkelt att se ut så här:

För BTC-säljare = BTC (on-chain) -> zPIV (off-chain)

För BTC-köpare = zPIV (off-chain) -> BTC (on-chain)

Eftersom zPIV är inblandat i båda handelsriktningarna, kommer varje användare att dra nytta av Zerocoin-protokollets integritet under en transaktion. När du väl äger zPIV, kan du inte veta vem som äger hur många, eftersom de inte har någon offentlig adress i samband med dem.

 

zDEX Website

====

NOTERA

Jakiman: zDEX är för närvarande i sitt sköte (därför körs det bara på ett testnät för närvarande) men kommer att ha en stor mängd utveckling inmatat  (i både backend trading engine, Frontend UI / UX och även webbplatsen) under de kommande veckorna innan den offentligt lanseras som en fullständig version. Så många saker kan förändras / förbättras över tid och ingenting är ännu skrivet i sten.

%d bloggare gillar detta: