POLICY DOKUMENT

PIVX är en kryptovaluta med öppen källkod baserad på Bitcoin-kärnan 0.10.x och DASH. Den använder Proof of Stake 3.0-protokollet för att säkra sitt nätverk och använder en innovativ variabel seesaw-belöningsmekanism som dynamiskt balanserar 90% av sin blockbelöningsstorlek mellan masternoder och staking noder och 10% är dedikerad till budgetförslag. Målet med PIVX är att uppnå en hållbar kryptovaluta med närmast direktanslutna privata transaktioner, rättvis styrning och gemenskapsintelligens.

Download the PIVX White-paper here!

PIVX Zerocoin (zPIV) Tekniskt dokument

Price Check