Vad är PIVX ?


PIVX: Privat Instant Verifierad Transaktion (X)

PIVX:  En transaktionssäker och integritetsfokuserad decentraliserad “open source” kryptovaluta.

Startdatum: 1 februari 2016 (under namnet Darknet (DNET))

POS: Pos 3.0 (Bitcoin core 0.10.x code base)
Masternodes: Tor-Masternodes (10K PIVX/node)
Ingen Premine

 

PIVX INTRODUKTION

PIVX är en mångfacetterad community-centrerad ansträngning i blockchain tech och kryptovaluta riket. Vad vi menar med det här är att: Det finns många delar av vad och vem PIVX är och varför PIVX kom till. För att börja med grunderna:

VAD ÄR PIVX ?

PIVX är en akronym för Privat Instant Verifierad Transaktion(X). Ok, så det är namnet.

Vad “är” PIVX

 

PIVX är en transaktionssäkerhets- och integritetsfokuserad decentraliserad “open source” kryptovaluta.

Vad betyder det ?

 

Det betyder att i kärnan av PIVX är den designad, konstruerad och utvecklas med de bästa metoderna för att säkerställa din transaktionssäkerhet och integritet.

Ok, så vad betyder det ?

Det betyder att vi tror att du har rätt att handla privat och säkert, utan företags påverkan och tryck, statliga inflytanden, nyfikna ögon och skändliga individer och rörelser. Det betyder att vi tror på att i den här moderna tiden är det dags att låta individer utbyta och använda sin rikedom hur och när de vill, med sinnesro att deras transaktioner sker snabbt och på ett privat och verifierat sätt.

Den lanserades den 1 februari 2016 under namnet Darknet (DNET), efter utveckling och ökat samhällsintresse, beslutades det för ett professionellt rebrand och att officiellt byta namn till PIVX för att mer exakt återspegla samhällets ideal och ideologiers underlag för att vara hårdkodade in i kryptovalutan. Huvudsyftet med PIVX är att uppnå närmast direkta privata transaktioner och en ledning som hjälper till att upprätthålla nätverket till gagn för alla berörda användare. Medan vi är väl på väg att uppnå detta, är några av funktionerna under utveckling och bör visas inom en snar framtid.

 

 

Price Check

 

DASH vs PIVX