Denna uppdatering är ett försök till att sammanfatta allt utvecklingsarbete som pågår i GitHub under denna period (vanligtvis 2 veckor). Detta bör visa på den stora mängden arbete från våra utvecklare som många kanske inte inser händer varje dag. Observera att detta inte bara täcker PIVX utvecklarnas arbete utan kommer också att lyfta fram alla i sällskapet som bidrar till kodbasen. Om du tror att du kan hjälpa till, som en hobbyverksamhet eller på heltid, så hoppa in! Det är ju en öppen källkod.

Editor Kommentarer


Mitt försök att skriva korta uppdateringar varannan vecka kom av sig eftersom mängden med nyligen utvecklade aktiviteter för PIVX bara har varit galet mycket och mitt offline liv kom också i vägen. Men det var bra att jag nu har fler uppdateringar att skriva om.

Nästa generations plånbok 4.0 släpptes förra veckan! Denna nya offentliga beta version ger dig i första hand åtkomst till den nya UI-uppdateringen. Så rapportera eventuella fel om du hittar några. Om du inte kan testa det nu kan du titta på videoklippet (video walk-through)

  • Cold Staking (PR # 955) -funktionen är också på gång och kommer snart presenteras med lite mer arbete som gjorts av flera olika personer under de senaste veckorna och har gått vidare till interna tester i ett segregerat testnätverk. Den här funktionen är definitivt värd att se fram emot eftersom den möjliggör ett säkrare sätt att köra staking på inom PIVX, där du inte längre behöver ha alla dina mynt lagrade i en online plånbok 24/7.

  • Det finns några artiklar som säger att PIVX har en PoS-sårbarhet, men det fixades då och är inte relaterat till den suspekta aktiviteten som påstås. PIVX utvecklarna är medvetna om de misstänkta aktiviteterna och ett offentligt uttalande gjordes i PIVX discords viktiga uppdaterings chatt i förra veckan.

Så de senaste veckorna har varit en till actionfylld period för PIVX med massor av solida och öppna källkodsutvecklingar, och blockchainsamhällets uppmärksamhet och till och med media! Med mera innovativa plånboks uppdateringar precis runt hörnet, och en ny början till PIVX kommer vi att fortsätta att vara en av de mest välutvecklade kryptovalutorna som syftar till att uppfylla sitt manifest. (manifesto).


 

Viktiga utvecklingsmål

Q3 2019 – Uppdaterad börs

Q4 2019 – Uppdaterad börs

Q4 2019 – Nästa generations protokoll

Notering: Målen kan komma att ändras

GitHub Aktivitet

* Observera att den här uppdateringen kanske inte inkluderar allt arbete eftersom det helt enkelt kan ha missats eller att det arbetats med en privat förvaring också etc.

PIVX-Project/PIVX

PR #643 – [Crypto] Use stronger rand for key generation – submitted by core developer warrows is being reviewed / worked on.
PR #915Modify GetNextWorkRequired to set Target Limit correctly – submitted by community developer CaveSpectre11 has been committed to master.
PR #936 – [zPIV] PublicCoinSpend v4 – Coin Randomness Schnorr Signature – submitted by core developer random.zebra is being reviewed / worked on.
– This advanced function will allow spending of legacy zPIV v1 (minted prior to 3.1 release) back to PIV.

PR #939 – [Wallet] Remove (explicitly) unused tx comparator – submitted by core developer Warrows has been committed to master
PR #941 – [Refactor] Move ThreadStakeMinter out of net.cpp – submitted by core developer Fuzzbawls has been committed to master.
PR #947 – [Scripts] Sync github-merge.py with upstream – is being reviewed / worked on.
PR #948 – [Docs] Clean and re-structure the gitian-keys directory – submitted by core developer Fuzzbawls has been committed to master.
PR #950 – [Qt] [RPC] Fixup budget proposal URLs that are lacking scheme – has been submitted by community developer CaveSpectre11 has been committed to master.
PR #952 – [Minting] Prevent potential negative out values during stake splitting – has been submitted by community developer CaveSpectre11 has been committed to master.

PR #953 – [RPC] [Wallet] AutoCombineRewards fixes and Improvements – submitted by community developer CaveSpectre11 is being reviewed / worked on.
– This enhances the AutoCombineRewards function allowing the user to configure how often to run the scan, and the amount to combine each time it executes; as well as adding a new One Shot option that enables sweep on next block, and at wallet startup.

PR #954 – [GUI] [Model] New Wallet UI – submitted by core developer furszy is being reviewed / worked on.
– This is a brand new UI/UX wallet, designed in collaboration with Krubit UI and UX designers and written from scratch in Qt by core dev furszy and Krubit front-end developers. It is targeted to replace the current GUI starting from v4.0.0 release. More info and a full demo video can be seen
 HERE

PR #955 – [Core][Script][Wallet][RPC][Tests] Cold Staking – submitted by core developer random.zebra is being reviewed / worked on.
– This customized staking feature (name subject to change) allows a mutually agreed full-node online wallet to stake coins from an address that it has been given delegation to stake from. This provides extra security for stakers while still requiring a full node online wallet. More info can be found HERE

PR #956 – [Core][Qt] Add HD Wallet support – submitted by community developer akshaynexus is being reviewed / worked on.
– This is a highly requested feature where it provides users an option to backup and restore the entire wallet (all associated addresses and their balances) using a multi-word seed phrase instead of more complex file-based or private-key methods.

PR #957 – [Build] Add info about ’–with-unsupported-ssl’ – submitted by core developer Warrows has been merged to master.
PR #958 – [Staking] Modify miner and staking thread for efficiency – submitted by community developer CaveSpectre11 has been committed to master.
PR #963 – [WIP][RPC] Add PoS support to transaction utilities – submitted by community developer CaveSpectre11 is being reviewed / worked on.
PR #964 – [Refactor] Combine parameter checking of budget commands – submitted by community developer CaveSpectre11 has been committed to master.
PR #965 – [RPC] Correct issues with budget commands – submitted by community developer CaveSpectre11 has been committed to master.
PR #968 – [Staking] Add Multi-Split functionality to stake output splitting – has been submitted by community developer CaveSpectre11 and is being reviewed / worked on.
– This enhancement will make the staking inputs split into 2 or more outputs based on the stake split threshold instead of splitting in half only.

PR #970 – [Wallet] Various transaction handling improvements – submitted by core developer Warrows is being reviewed / worked on.
PR #971 – [Wallet][zPIV] zc public spend parse crash in wallet startup fixed – submitted by core developer furszy has been committed to master.
PR #974 – [Tests] Add Spork functional test and update RegTest spork key – submitted by core developer random.zebra has been committed to master.
PR #975 – [Consensus] Define SPORK_17 – submitted by core developer random.zebra is being reviewed / worked on.
PR #976 – [Refactor] Fix stake age checks for regtest – submitted by core developer random.zebra has been committed to master.
PR #977 – [Build] CMake Improvements –  submitted by core developer Fuzzbawls is being reviewed / worked on.
PR #978 – [Refactor] Fix a few compile time warnings – submitted by core developer Warrows is being reviewed / worked on.
PR #979 – [Compilation] Pass caught exceptions by reference – submitted by core developer Warrows is being reviewed / worked on.
PR #980 – [RPC] [Wallet] Remove Bitcoin Core 0.8 block hard-linking – submitted by community developer JSKitty has been committed to master.
PR #981 – [Tests] Add RPC budget regression tests –  submitted by core developer Fuzzbawls is being reviewed / worked on.
PR #982 – [Miner] Don’t create new keys when generating PoS blocks – submitted by core developer random.zebra has been committed to master.
PR #983 – [WIP] – [PoS] Stake Modifier V2 – submitted by core developer random.zebra is being reviewed / worked on.
PR #985 – [Wallet][RPC] Correct free tx selection and add user control – submitted by community developer CaveSpectre11 is being reviewed / worked on.

PIVX-Project/PIVX-iOS

PR #19 – [Build] Add basic TravisCI support – has been committed to master.
PR #20 – [Tools] Add github-merge.py script – has been committed to master.

Issues / Enhancements

Issue #510Orphaned transaction time mismatch – has been fixed/closed.
Issue #969 – Wallet startup taking too long (Review) – has been opened.
Issue #973 – [Minting] Block Value calculations are done on the wrong block – has been submitted by community developer CaveSpectre11 based on PR #814 by Carbon-Zero

 

%d bloggare gillar detta: