PIVX Wallet v3.1.0.2 obligatorisk uppdatering

I början av januari tillkännagav vi våran plan för 2018 som finns här. Efter timmar av kodning och test, och en obetalbar mängd energidrycker och kaffe, är vi glada att kunna meddela att v3.1.0.2 nu är LIVE!

PIVX Core Wallet v3.1.0.2 är en obligatorisk uppdatering för alla användare eftersom den innehåller förbättringar och regler som inte är kompatibla med tidigare versioner.

Uppdateringsfrist 8e maj 2018 12:00:00 AM GMT.

 

Om du inte kan uppdatera din “plånbok” innan tidsfristen går ut behöver din plånbok en fullständig synkronisering av blockchainen.

Med den nya uppdateringen v3.1.0.2 och ytterligare funktioner som har lagts till, finns det några regler som vi skulle vilja berätta om:

1. zPIV som myntats med version 3.0.6 eller tidigare kommer inte att vara kvalificerad för zPIV-staking och kommer inte att kunna säkerhetskopieras med den nya kärnan. Varje zPIV i omlopp måste omvandlas tillbaka till PIV när zPIV återaktiveras den 8e maj, och sen myntad till zPIV med den nya plånboken (v3.1.0.2), så att du kan få alla nya fördelar.

2. Innan du uppdaterar din plånbok till v3.1.0.2 uppmuntrar vi alla användare att:

 1. Skapa en wallet.dat-säkerhetskopiering före uppgraderingen.
 2. För support följ instruktionerna för ditt operativsystem här.
 3. Stäng din Wallet
 4. Ladda ner och uppgradera till den nya versionen v3.1.0.2 när du har tid.

3. Eftersom det här är en obligatorisk uppdatering, kommer alla plånböcker och masternoder som inte har uppgraderats till v3.1.0.2 före tidsfristen att vara kompatibla med det nya zPoS-nätverket. Det innebär att alla dina transaktioner och belöningar inte kommer att tillämpas på huvudnätet.

NÅGRA AV FÖRÄNDRINGARNA

Det här är bara ett litet urval av de olika funktionerna och mängden arbete som lagts ner på att sammanställa denna “Core Wallet” utgåvan. se vår fullständiga dokumentation för fler förändringar

zPIV Staking (zPoS).

Med släppet av zPIV staking finns det 2 versioner av zPIV, zPIV präglade på 3,0.6 PIVX plånboken eller lägre versioner, och zPIV präglade på den nya PIVX plånboken. Nya funktioner i den här utgåvan kommer att kräva användningen av zPIV v2. Om du för närvarande kör zPIV v1 och vill utnyttja zPIV-staking måste du skicka zPIV v1 till dig själv och sen prägla zPIV v2. För att kunna utnyttja zPIV-staking måste du använda den nya zPIV v2 och vänta på minst 200 bekräftelser innan zPIV anses vara giltig för staking.
OBS: zPoS är beroende av att zPIV kommer ut från det initiala vänteläget, som inte har något datum / tid / blockhöjd. Det kommer att vara en fråga om nätverks stabilitet som bestämmer det exakta ögonblicket när zPIV kommer ut från vänteläget – när ungefär 70% av användarna är på den nya versionen.

Staking belöningar

För att uppmuntra en aktiv användning av det nya zPoS-systemet kommer användare som utnyttjar zPIV att belönas med en 50% högre andel av blockbelöningen. Blockbelöningen delas upp enligt följande:

PIV Staking: 3 PIV till masternoder, 2 PIV till staking, 1 PIV budget
zPIV Staking (zPoS) zPIV staking: 2 PIV till masternoder, 3 zPIV till staking, 1 PIV budget

Deterministiskt zPIV “Seed Keys”

zPIV är nu associerad med en “deterministisk nyckel”. Med detta “frö” kan användarna säkerhetskopiera sin zPIV utanför plånboken som zPIV var präglad på. zPIV kan också överföras från plånbok till plånbok utan att behöva överföra plånboksdatan.

Uppdaterad zPIV prägling

zPIV-prägling kräver nu bara 1 ytterligare prägling (ner från 2) till moget tillstånd. zPIV prägling kräver fortfarande 20 bekräftelser. Det kräver också att den ”andra” myntningen är minst två kontrollpunkter djup i kedjan (det var redan fallet, men logiken var inte så exakt).

zPIV-sökning

Användare kommer nu att ha möjlighet att söka i blockchainen för ett specifikt serie # för att se om en zPIV-beteckning har spenderats eller ej.

Wallet GUI-översyn

Den visuella layouten för PIVX Qt-plånboken har genomgått en nästan fullständig ändring. En ny ”vertikal flik” används nu istället för den tidigare ”horisontella fliken”, liksom en helt ny ikonuppsättning. Översiktsfliken har förenklats mycket för att visa endast saldon som är aktiva eller relevanta. Nollbalansraden är dold som standard för att undvika en röra.

Returnera växel till avsändaren när zPIV präglas

Tidigare kunde en zPIV-prägling skicka växel till en ”växel adress”. Detta har orsakat förvirring bland vissa användare, och i vissa fall har otillräckliga säkerhetskopior av plånboken gjorts. Plånboken kommer nu att automatiskt hitta den adress som innehöll de flesta PIV och returnera växeln från en zPIV prägling till den adressen.

Inaktivera autopräglingsfunktionen / inställd mängd

Aktivera och inaktivera funktionen för automatisk zPIV myntning. Detta är aktiverat som standard och inställningen enablezeromint = 0 i pivx conf-filen kommer att skriva över GUI-alternativet. Procentdelen av automyntade zPIV kan nu ställas in från 1 till 100, en ändring från 10 till 100.

Extern lagringskopiering

PIVX-plånboken har nu användardefinierade kataloger för automatisk säkerhetskopiering av plånboksdatafilen (wallet.dat). Besök våran fullständiga utgåva för detaljerade installationsanvisningar. Mer information kommer snart.

Andra förbättringar

 • Påtvingad v1 zPIV spendering för att uppnå en säkerhetsnivå på 100
 • Uppdateringar till zPIV förbrukning för att undvika segfaults
 • Uppdateringar till konfigurationen kommer nu att reflekteras på fliken Sekretess
 • Fixat en bugg som inte startade masternoder från masternode fliken PIVX-Qt
 • Uppdaterad PIVX-Qt verktygstips
 • Ikon läggs till i plånbokens GUI för att återspegla statusen för autoprägling (aktiv / inaktiv)
 • Uppdaterade problemet som orsakar blockchain att korrumpera när det uppstår oväntade krascher av plånboken
 • Uppdaterad RPC hjälp outputs och tog bort obfuscation
 • Omskriven kod
 • Olika buggfixar
 • Uppdaterad dokumentation

Price Check

Be sure to follow us on Facebook and Twitter for the most up to date information! Have Questions?