4.1.1 Release Rapport

Vi är glada att kunna rapportera att den nya protocol enforcement har ägt rum fredag den 5 juni 2020 21:00 PM GMT, utan några problem.

Alla handelsbörser och tjänster som kör PIVX-wallets har meddelats och de flesta större tjänster har också bekräftat uppdateringen.

Här är tidslinjen för händelser som beskriver varför v4.1.1-wallet släpptes:

Lördagen den 30 maj 2020 kl 04:00 GMT

  • Nätverket upplevde stabilitetsproblem, vilket ledde till att vissa nodes lämnade huvudkedjan.

Lördagen den 30 maj 2020 kl 06:00 GMT

  • Granskning av mjukvaruloggar och nätverksanalys startade.

Lördagen den 30 maj 2020 kl 09:30 GMT

  • Granskade resultat, upptäckt av problem och start av samtal för att begränsa eventuella skador på nätverket.

Lördagen den 30 maj 2020 kl 13:00 GMT

– Orsaken upptäcktes och den inledande lösningen kodades. Ett fel introducerades i 4.1, mest specifikt i # 1490, borttagningen av rad 228 från masternode.cpp-filen.

  • Vad förändringen införde:

En feljustering över det andra lager nätverket, för att vara mer specifikt på masternodes vinnarlistan.

Aktiva nodes som körde 4.1 kunde inte verifiera och uppdatera statusen för masternoder efter ogiltigheten av säkerheten i UTXO. Och eftersom nivå två-masternode-data är kortvarig och laddas ner samt valideras vid varje start, fortsatte version 4.0 och nya nodes som kommer in i nätverket att validera tillståndet som korrekt.

  • Vad orsaken var:

Ett avvikande resultat för val av algoritm för masternode-vinnare hos vissa nodes i nätverket. Ursprunget till nätverksinstabiliteten (masternode-belöningen är den sista utgången från staking-transaktionen, en del av nätverksens konsensusregler)

Lördagen den 30 maj 2020 kl 17:00 GMT

  • Efter fler timmar av nätverksanalys och övervakning skapades ett segregerat testnät för att verifiera korrekt funktion och nätverkets beteende för den programmerade lösningen.

Lördagen den 30 maj 2020 kl 22:00 GMT

  • Testprocessen avslutades med ett tillfredsställande resultat och release-processen startade.

Lördagen den 30 maj 2020 kl 24:00 GMT

Fredag den 5 juni 2020 kl 09:00 GMT

  • Protocol bump enforcement aktiverades. Nätverket är inte längre mottagligt för problemet.

Avslutande funderingar:

Kärnutvecklingsteamet agerade så snabbt som möjligt för att mildra eventuella ytterligare komplikationer och släppte en hotfix (v4.1.1) under en mycket kort period.

Nästa steg, vi fortsätter med 4.2 och det stora comebacket för privacy i version 5.0!

%d bloggare gillar detta: