Det verkar som om vi alltid går vilse i detaljerna, vilket gör att vi glömmer några av grunderna för hur vår del av världen fungerar. En av de grundläggande principerna som jag vill diskutera idag är transaktionsavgifter.

Varför transaktionsavgifter? Härom dagen tänkte jag på vad det skulle ta för att en utbredd krypto adaption skulle kunna inträffa. Ett av de hinder som skulle behöva nämnas är att få folk att förstå nödvändigheten av transaktionsavgifter. För de oinitierade kan det verka som girighet från någon osynlig mellanhand som försöker att ta en bit av tårtan. Sanningen är att transaktionsavgifter är ett nödvändigt ont. Men jag tror att modellen som PIVX använder sig utav är så nära idealet som vi kommer att komma, om inte någon otrolig typ av teknisk utveckling kommer som vi ännu inte har upptäckt. Så låt oss gräva vidare i transaktionsavgifternas värld.

Varför har vi transaktionsavgifter ?

Idag har vi transaktionsavgifter för en enda primär anledning. Det skyddar ett nätverk mot potentiellt farliga spamattacker som kan förstöra det helt och hållet. Låt oss använda bitcoin som ett exempel eftersom de använder den traditionella modellen för transaktionsavgifter och är en proof of work valuta.

Om individer fick skicka bitcoins utan avgift skulle det inte vara ett hinder att skicka tusentals eller till och med miljontals med meningslösa transaktioner fram och tillbaka varje dag. Detta skulle snabbt störa nätverket med helt onödiga transaktioner som inte tjänar något syfte och skulle misslyckas med att hjälpa bitcoin att växa som en valuta. Istället skulle transaktioner kunna ta timmar, dagar, eller månader innan de någonsin skulle gå igenom.

Eftersom bitcoin inte har någon central auktoritet att bestämma vilka transaktioner som förmodligen är bra eller dåliga, skapade Satoshi Nakamoto ett system där varje transaktion som går igenom måste åtföljas av en rörlig transaktionsavgift. Denna avgift lägger legitima transaktioner högst upp i kön.

Även om det fortfarande är fullt möjligt att skicka en bitcoin-transaktion utan någon transaktionsavgift är chansen att den blir behandlad faktiskt noll. I en del proof-of-work-projekt som Vertcoin kan vissa transaktioner gå igenom även utan avgift, om det finns tomt utrymme i ett kommande block. Men för ett upptaget nätverk som bitcoin är det nästan omöjligt.

 

Problemet med krigsstils budning på transaktionsavgifter

Ett problem uppstår dock snabbt när transaktionsavgifter baseras på den högsta budarens första modell. Under vissa perioder med hög efterfrågan kan avgifterna snabbt komma i obalans och i stort sett göra nätverket värdelöst. Man såg tendenser av detta under den otroliga uppåt marknaden under 2017 där bitcoins transaktionsavgifter rörde sig paraboliskt uppåt och gjorde nätverket i stort sett meningslöst för mindre men legitima transaktioner.

 

En liknande situation hände på Ethereums nätverk när den populära blockchain baserade Ethereum Kitties appen dominerade och orsakade transaktionsavgifterna att explodera uppåt. Låt oss ta en titt på PIVX-modellen och se hur vårt projekt bestämde sig för att ta itu med detta problem. Vi visste att vi inte skulle kunna erbjuda helt gratis transaktioner eftersom det skulle göra att nätverket var sårbart för det tidigare nämnda spam angreppet. Vi ville emellertid också att transaktionerna skulle vara så låga som möjligt samtidigt som systemet var skyddat. Slutligen ville vi inte sätta oss i en situation där transaktions avgifterna kunde bli för dyra. Denna typ av ökning av transaktionsavgiften kan orsaka en del skada på ett varumärke eftersom det då verkar som om det är för höga avgifter, besvärliga och helt oanvändbara.

 

I stället för att köra en “top bidder model” beslutade PIVX utvecklingsgrupp att genomföra en fast avgiftsmodell där alla transaktioner kostar exakt samma belopp, nämligen 0,01 PIV (eller mindre än en USD cent). Med en fast modell skyddas nätverket mot spamattacker, men mikrotransaktioner är fortfarande fullt genomförbara.

 

Vem får avgiften?

En annan viktig faktor när man diskuterar transaktionsavgifter är vem som exakt drar nytta av dem, eller tar emot dem.

 

I bitcoin-nätverket går transaktionsavgifterna direkt till mining gruppen. Detta är inte bara en drivfjäder för mining grupper att köra mining förutom att också få en blockbelöning. Dessa transaktionsavgifter kommer sannolikt också att vara det enda som håller nätverket funktionellt när det sista bitcoin blocket har körts som innehåller en blockbelöning. Satoshi Nakamoto förutspådde i det ursprungliga bitcoin white paper dokumentet att när den slutliga block belöningen minskade skulle värdet på varje enskild bitcoin vara tillräckligt hög för att mining grupperna skulle vara fortsatt motiverade att fortsätta med miningen, även om deras enda inkomstkälla var transaktions avgifterna.

 

Nakamoto beskrev detta och skrev: ”När ett förutbestämt antal mynt har gått in i cirkulation, kommer belöningsmekanismen att helt övergå till transaktionsavgifter och vara helt inflationsfritt.”

Samma system gäller för Ethereum, där transaktionsavgifter betalas till mining individer. Även om det är helt förståligt att mining bör ha en motivation för sitt bidrag till nätverket, som jag diskuterade i min senaste artikel, måste rättvisan också beaktas.

 

Eftersom PIVX är en proof-of-stake-valuta och inte har mining så skapade utvecklingsteamet en helt annan ekonomisk modell än bitcoin eller ethereum.

Bitcoin har nämligen ett strängt begränsat utbud av mynt som någonsin kommer att finnas i omlopp. Om en mängd bitcoin går förlorad, reduceras den totala tillförseln av bitcoin permanent. PIVX använder däremot en konstant emissionsmodell där det inte finns någon gräns för antalet PIV som någonsin kommer att finnas. Denna typ av emissions modell kommer med ett uppenbart problem. Om antalet PIV som någonsin kan existera är obegränsat, hur kan det någonsin bli en värdestegring? För att förstå detta koncept bättre kan du föreställa dig vad som skulle hända om det varje år tillverkades och släpptes ytterligare 10 miljoner ton guld på marknaden. Detta skulle göra guld till en obegränsad resurs; Därför skulle det förlora sitt värde på grund av den mängd som finns i omlopp. Kryptovalutor skulle fungera på samma sätt.

 

PIVX har en attraktiv lösning på detta pussel, och det kommer i form av hur transaktionsavgifterna hanteras. I stället för att ge transaktionsavgifterna till mining individer eller i vårt fall, stakers, förstörs alla transaktionsavgifter. ”Burned” innebär att transaktionsavgifterna förstörs permanent och därmed sänker utbudet av PIV på marknaden.

 

Tanken är att när efterfrågan på nätverket ökar kommer mängden PIV som förstörs genom transaktionsavgifterna att öka. Detta kommer i första hand att bidra till att långsiktigt utöka utbudet av PIV på marknaden. Så småningom kommer det att fungera som en stabiliserande, och slutligen en deflationär funktion (eller minskande av mängden PIV). Det är även tänkbart att om efterfrågan på PIVX-transaktioner i framtiden liknar bitcoin idag, skulle utbudet av PIV i framtiden kunna vara mycket lägre än idag.

Hantera den stora tiden

På bitcoin-nätverket ökar transaktionsavgifterna kraftigt i perioder med hög efterfrågan. Detta görs så att färre transaktioner kommer att inträffa och nätverket inte kommer att saktas ned. Men som jag nämnde tidigare orsakar detta ett uppenbart problem – i perioder med hög efterfrågan kan bitcoin-nätverket bli för dyrt för många mindre transaktioner. Det finns lösningar på detta idag som bygger på vad som är känt som det andra teknik lagret. Den mest populära är känd som Lightning Network.

 

Målet med PIVX är dock att kunna stödja en relativt hög mängd transaktioner utan att behöva förlita sig på extern teknik. Som nätverket funkar idag, kan då PIVX stödja så många transaktioner som bitcoin, utan att förlita sig på ett andra lager av lösningar?

 

För närvarande stöder PIVX en maximal transaktion per sekund, eller TPS, på 173. Det baseras på ett 2MB-block var tionde sekund. Med en TPS på 173 betyder det att PIVX kan stödja upp till 10.380 transaktioner per minut eller 622.800 transaktioner per timme. Eftersom PIVX är ett projekt som kan skryta med ett aktivt utvecklingslag, kan projektet växa i takt med att våra behov förändras.

Sista tankarna

Jag går tillbaka till mitt inledande uttalande om att hjälpa de nya till området om kryptovaluta och att förstå transaktionsavgifterna, jag tror helt enkelt att PIVX har en låg, fast avgift som alltid är förutsägbar och kan göra hela skillnaden.

I stället för att behöva förklara för en ny användare att deras transaktion kan kosta vad som helst från mindre än en cent till över en dollar eller baserat på något annat som inte kan vara uppenbart, behöver en ny användare av PIVX bara veta att varje transaktion kostar 0,01 PIV oavsett vad som händer i nätverket. Inte bara det, men transaktionsavgifterna bidrar faktiskt till att öka värdet för varje PIV på nätet, eftersom avgifterna förstörs efter hand, och inte överlämnas till ett industriföretag som driver tusentals ASIC-maskiner på andra sidan världen.

 

Inte bara är PIVXs transaktionsavgifter helt överkomliga och förutsägbara, men de gör också att varje PIV du äger blir mer värdefull över tid.

 

%d bloggare gillar detta: