Ledning/Styrelse:

Vårat mål för PIVX lednings-system är att involvera samhället. Vi har en lång väg att gå, men räknar snart med att göra stora första steg. Denna process kommer att ta lång tid, och vi kallar det för gemenskapens utformade styre.
PIVX Masternode ägare har röstat om och har accepterat följande uttalande, samt de tre olika treasury kategorier och deras beskrivningar nedan:
”PIVX kommer att arbeta för ett gemenskaps utformat styrsystem  ”som dramatiskt utökar rösträtts räckvidden från inte bara statsstyrning, utan kommer även att omfatta manifeststyrning och protokollstyrning.”

 

Nedan förklaras de 3 områdena i ledningssystemet och hur omröstningen hanteras.
Alla områden inom DAO Governance följer samma process när det gäller att lämna in ett förslag, och Master Node ägare röstar för att acceptera / avvisa förslaget. Sådan röstning kan bara ske vid varje Super Block. (Ungefär en gång per månad.)
Det finns 3 typer av förslag:

Manifestbestämmelser:

Detta kommer mycket sällan – nästan aldrig – att hända, och kommer att kräva en hög andel deltagande (Metric ännu inte definerad) under omröstningen. Nyckeln är att se till att även personer i samhället som vanligtvis inte involverar sig i att rösta för förslag görs medvetna om att ett manifest förslag har lämnats in och att de har blivit väl informerade om frågan / frågorna som berörs i ett sakligt och opartiskt sätt.

Treasury bestämmelser:

Dessa förslag är de vanligaste och är till för att fördela medel i månads treasurybudgeten. Dessa medel kan användas för allt relaterat till stöd för PIVX. Det kan vara overheadkostnader för servrar eller Google Apps etc., eller det kan vara för reklam eller för att hjälpa till att starta ett företag som inte annars kunnat rättfärdigas.


Protokoll bestämmelser:

Dessa förslag är kostar inget och ska fatta beslut om att ändra kodbasen (protokollet) eller prioriteringarna för ändringar i PIVX-systemet. Om ett sådant beslut kräver finansiering, skulle den finansieringsdelen vara ett separat förslag till Treasury bestämmelsen som lämnats in efter det att protokollet har godkänts. Vad som är unikt med protokollbestämmelsen är att kärnutvecklarna kan göra ett veto mot sådana förslag om de är tekniskt omöjliga, eller om logistik dikterar en annorlunda process än den som röstats om i förslaget.