Det här handlar det om. 

I över ett år har vi genererat 43,200PIV varje månad för att vara tillgängliga att stödja, växa och marknadsföra PIVX. Mynt som inte samlas in som en del av ett vinnande förslag, präglas inte. Fler och fler fantastiska projekt föreslås. Masternoder röstar sen ja för att de ska passera, och om andra får mer JA än nej röster, kan kassan endast stödja en utbetalning av 43.200 PIV. Så andra av dessa projekt finansieras inte och arbetet börjar aldrig.

Nu kommer PIVX stiftelsen in i bilden…

PIVX stiftelsen är en delkomponent av SDG Impakt Fonden, en 501c3 ideell vinst. Även om medel som doneras till PIVX-stiftelsen inte ingår i PIVX-treasury-system, är den nuvarande konstruktionen upplagd att dra full nytta av PIVX omröstning och DAO mekanismen och att blanda det med PIVX stiftelsens finansieringsmöjligheter. Som nämnts ovan röstas PIVX förslag fram på Masternode nätverket. För att ett förslag ska gå igenom, ska 50% av de aktiva väljarna göra en omröstning av förslaget. Av dessa får skillnaden mellan ja och nej rösterna inte överstiga 10% av de totala masternoderna för att förslaget ska kunna gå igenom. De projekt som går igenom, ska nu betraktas som en finansiering genom PIVX-stiftelsen.

Bidrag till PIVX-stiftelsen kan också vara utan kapitalvinstskatt och ge skatteavdrag! (Varierande beroende på skattemyndighet.) Tidigare kunde generösa PIVianer bara donera för att se dessa ofinansierade projekt, finansierade. Så nu finns det en större motivation att ge när du potentiellt kan få en skattelättnad och veta att fonderna rullas över varje månad.

Den globala PIVX Ambassadören, Bryan ”Snappy” Doreian säger i den här artikeln, att stiftelsen skapades ”för att ansluta affärsutveckling och att kunna påverka globalt…”

PIVX stiftelsens mission är att använda innovation för att skapa en förändring  som en officiellt registrerad välgörenhet fungerar den som en förlängning av PIVX samhällets grupp och fokuserar på att tillhandahålla ekonomisk, mänsklig och socialt kapital till 1) blockchainutbildning vid ledande internationella skolor, 2) öka medvetenhet och adoption av cryptocurrency i utvecklingsländer, 3) utveckla blockchain tech som underlättar gränsöverskridande filantropiska givande och volontärism. ”

Vi ser 5 stora fördelar med detta nya förhållande.

  1. Medel donerade via PIVX stiftelsen, försvinner inte varje månad, utan ackumuleras om de inte används.
  2. Denna nya finansieringsmodell ökar möjligheten för fler projekt och mer talang att involvera sig i PIVX ekosystemet.
  3. Donationer ger potentiellt en skattelättnad.
  4. Stiftelsen är en juridisk enhet och skapar därför också en slags bro till företag som vill arbeta med PIVX, men är begränsat av PIVX DAOs struktur.
  5. Med denna setup kan man faktiskt ange var man vill att pengarna ska gå eller skriva ett eget förslag och finansiera det. (New Wallet, Merchant Tools, etc). Förut så var det Masternode ägarna som röstade på förslag. Med denna metod kan investerare nu presentera ett projekt och de medel som behövs och individer kan då väljas för att genomföra de finansierade projekten. Vid slutet av dagen fattar stiftelsens direktörer beslut och undertecknar sen besluten.

Inverkan utöver PIVX-kärnprojekt omfattar också saker som partnerskap med FN:s SDG fond projekt, och möjligheten att stötta andra organisationer och välgörenhetsorganisationer och fortsätter att uttrycka något som samhället har sagt sedan projektets födelse; PIVX är mer än en valuta, det är en motor för positiv påverkan runt om i världen.

KYC och din Data

Vissa Pivianer var förvånade att veta att om man ska kunna donera till PIVX stiftelsen eller att ta emot pengar så krävs det någon form av information om dig. Detta beror på att PIVX-stiftelsen är en välgörenhet och måste följaktligen följa KYC-lagar. PIVX och PIVX stiftelsen, även om de delar namnet, är två separat reglerade organisationer. PF (stiftelsen) har en styrelse och “signatories” och kommer att väga alla ansökningar om donation och / eller finansiering för att säkerställa att ingen farlig verksamhet är i spel. Ett viktigt inslag och skillnad mellan denna stiftelse och andra är att din data inte lagras på offentliga databaser, utan i en separat förvaring och är endast tillgänglig på begäran av vissa myndigheter. Din information är inte samlad för att dela med någon. Men i en allmän välgörenhet måste vi se till att pengarna som skickas inte är till kriminella eller politiska motiv.

Hur kan man donera till fonden

Det första steget för att donera är att nå ut till en medlem av PIVX stiftelsen. Detta kan göras via webbplatsen eller genom att gå med i Discord. Du får där de nödvändiga blanketterna (speciellt om du är intresserad av att få ett bidragskvitto). När du är klar kommer en donationsadress att utfärdas, och du kommer att kunna skicka din donation dit.

Kom ihåg att PIVX stiftelsen kan acceptera alla former av tillgångar – inte bara PIVX!

Hur får man en finansiering

PIVX stiftelsen delar ut medel på tre olika sätt:

  • Investeringar
  • Gåvor
  • Kontrakt arbete

Berättigade projekt och förslag tittas på av PIVX-stiftelsen, och beslut tas om nyttjandet av de donerade tillgångarna, och de kommer att nå ut till den eller de personer vars förslag har gått igenom PIVX Treasury, som inte blev finansierat, men som har godkänts för finansiering av PIVX stiftelsen.

När dokumentationen är klar, betalas de sen till lämpliga mottagare.

PIVX-stiftelsen ansluter generösa innovationsfokuserade filantroper från PIVX-samhället till blockchain-fokuserade projekt till FNs utvecklingsmål. PIVX stiftelsen är en del av en fond för allmän välgörenhet, SDG Impact Fund, (Skatte-ID # 46-2368538). www.pivxfoundation.org

John M ger en översikt på PIVX stiftelsen i en av våra Community Chats

De första projekten som ska finansieras genom PIVX stiftelsen

%d bloggare gillar detta: