zPoS – Zerocoin je teraz Proof of Stake

V októbri 2017 sme zaviedli náš vlastný Zerocoin protokol,, zPIV. Poskytnutím vynikajúceho súkromia a vytvorením nevystopovatelného zostatku a transakcií používateľov sme prvýkrát dosiahli skutočnej anonymity u Proof of Stake meny.

Ďalšie technické informácie o programe zPIV, nájdete tu: whitepaper klik.

V súčasnosti sa používatelia, ktorí sa rozhodli zostať anonymný a majú svoje investície uložené ako zPIV, je im teraz daná možnosť stakovať pri plnej anonymite. Nemysleli sme si, že to bolo správne. S zPoS (zPIV Proof of Stake) budete môcť zachovať svoju anonymitu pri súbežnom získavaní odmien zo stakovania.

Prečo?

Stakovanie so zPIV má tri kľúčové výhody pre všetkých používateľov, ktorí sa rozhodli využiť zPoS::
Vyššia odmena za blok v porovnaní so stakovaním PIV.
Umožnuje vám aj vašej minci ostať anonymný počas stakovania.
Pomáha s neustálym vytváraní nových mincí v poolu zPIV (akumulátor), pri čom výrazne zvyšuje likviditu pre budúce výdaje zPIV, rovnako ako neurčitosť.

 

Problematika

Predstavte si keby všetci ľudia mohli vidieť, koľko peňazí máte na svojom sporiacom účte? To je skutočnosť, keď stakujete kryptomenu. Práve teraz je stakerov zostatok viditeľný pre verejnosť pri stakovaní. To znamená, že ľudia môžu prechádzať block explorerom a zistiť, ktoré adresy stakujú, ich zostatok a dokonca aj vyhľadať zdrojové adresy.

Riešenie

So zPoS tomu tak nebude. Je to v podstate “Tajné Stakovanie” pre našich používateľov. Pri stakingu zPIV nikto nebude schopný vidieť, koľko mincí (vaša adresa) stakuje.
zPoS poskytuje ďalšiu úroveň ochrany súkromia, kde môžete získať odmenu a zabezpečiť súkromnú sieť. Tieto odmeny potom môžu byť držané, aby pokračovali v stakingu alebo súkromne sa míňali, bez toho aby niekto vedel, na ktorú adresu boli odoslané. Je to úžasná (a nevyhnutná) úroveň ochrany súkromia, ktorú môžu čoskoro mať používatelia, a je to funkcia, ktorú doteraz nemaj ú žiadne iné PoS meny.

Ako to funguje?

Používatelia budú môcť zPIV rovnako ako normálne PIV, ale tiež získajú vyššiu odmenu a maximalizujú súkromie a jednoduchosť použitia. S novým systémom odmien bloku bude odmena za stakovanie zPIV o 50% väčší ako odmena PIV.

PIVX s využitím protokolu Zerocoin už dosahuje anonymity (akumulátora), ktoré sú rádovo väčšie ako väčšina ostatných súkromne založených mincí na trhu. So zavedením systému zPoS však bude PIVX schopný nepretržite napĺňať akumulátory novo mintovanými Zerocoiny (zPIV), čím zabezpečia aktívnu zmenu anonymity, čím bude vystopovanie transakcií cez “časovanie” takmer nemožné.

Zakaždým, keď je stakovany zPIV, vytvoria sa 4 nové zPIV denominácie vrátane pôvodnej denominácie zPIV plus 3 x 1 zPIV denominácie, ktoré tvoria 3 zPIV odmeny za blok. To znamená, že existuje možnosť, že akumulátory budú mať každých 60 sekúnd nové denominácie zPIV, bez toho, aby používateľ ručne vymintovali zPIV.

Táto aktívna generácia mintování Zerocoinu je súčasťou toho, čo robí zPoS tak jedinečný.

Nové odmeny za stakovanie

Použitím nášho systému riadenia sa voliči PIVX rozhodli reštrukturalizovať odmenu za blok. Prostredníctvom tohto hlasovania bude k mesačnému rozpočtu a so svojhoi systému takisto k dispozícii dodatočné financovanie.

Pre podporu aktívneho využitia nového systému zPoS budú hráči, ktorí využívajú zPIV, odmeňovaní 50% vyššími odmenami za blok. Odmena bloku rozdelené takto:

PIV Staking:
PIV staker finds block: 3 PIV to masternodes, 2 PIV to staker, 1 PIV budget

 zPIV Staking (zPoS)
zPIV staker finds block: 2 PIV to masternodes, 3 PIV to staker, 1 PIV budget

 

zPoS will be included with core wallet update v3.1.0 – releasing March 31st, 2018!

Learn More About Our Release Schedule Here.  

Price Check

Be sure to follow us on Facebook and Twitter for the most up to date information! Have Questions?

Watch a short video interview with Bryan about zPoS