VLASTNOSTI

 

Obfuskácia

 

Mixovací mechanizmus: V peňaženke dochádza k mixovaniu mincí na základe CoinJoin s rôznymi vylepšeniami oproti originálu, ale deje sa to decentralizovaným spôsobom za pomoci siete hlavných uzlov (masternodes). To transakciám poskytuje prídavnú vrstvu súkromia, síce nie úplne anonymnú, ale je to oveľa lepšie ako pri štandardných bitcoinových transakciách. Keby mal útočník pod kontrolou 50% súčasných hlavných uzlov, mal by menej ako 0.5% šancu deanonymizácie jedinej transakcie, ktorá bola premiešaná 8 kolami obfuskácie.

 

SwiftTX

Okamžité transakcie: SwiftTX transakcie sú potvrdené a míňateľné v priebehu sekúnd, garantované sieťou hlavných uzlov (masternodes), bez potreby čakania na viacero potvrdení, aby si bol človek istý platnosťou transakcie.

 

Základ kódu: PoS 3.0 Bitcoin Core 0.10.x

PIVX je prvá “stakovacia” (proof of stake) kryptomena založená na zdrojovom kóde Bitcoin 0.10 alebo vyššie a použitá PoS štruktúra využíva vek mince. To znamená, že aby človek dosiahol zo stakovania maximum, musí udržiavať svoju peňaženku stále otvorenú a online po celý čas, čoho výsledkom je viac uzlov, ktoré sú nepretržite k dispozícií, čo posilňuje sieť. Už viac neexistujú užívatelia, ktorí si otvorili svoju peňaženku na pár minút raz alebo dvakrát za mesiac a dostali rovnakú odmenu ako tí, čo ju mali online 24/7.

Hojdačkový odmeňovací mechanizmus

 

 

Odmeny za blok získané stakerom a víťazným masternode sa menia v závislosti od množstva mincí držaných pre masternodes vs. množstvom mincí dostupných na stakovanie na sieti. To umožňuje rovnomernú distribúciu premenlivých odmien v závislosti od potrieb siete na udržanie jej služieb (Masternodes) a bezpečnosť siete (stakujúce peňaženky).Keď počet masternodes rastie, ich podiel na odmene za blok je redukovaný, naopak narastie, ak počet masternodes poklesne.

 

Hlavné uzly - Masternodes

Tieto uzly sú motivované získavaním odmeny na základe ich dostupnosti a schopnosti poskytovať služby siete decentralizovaným a dôveryhodným spôsobom. Prevádzkovanie masternode vyžaduje zablokovanie záruky vo výške 10,000 PIV na tak dlho, ako sa rozhodnes masternode prevádzkovať a umožňuje vlastníkovi hlasovať ohľadom rozpočtu a návrhov na rozvoj. Tieto uzly tvoria chrbticu súčasných a budúcich služieb poskytovaných na PIVX sieti a preto sú odmeny na mierne vyššej úrovni ako pri stakovaní, keďže je ich počet v hojdačkovom mechanizme na vopred stanovenej úrovni.

 

Ďalšie jedinečné vlastnosti

Ľudia sa často pýtajú, prečo by si mali vybrať PIVX a nie inú kryptomenu. Tu je krátky zoznam vlastností, vďaka ktorým PIVX vyčnieva z davu.

 • PIVX je anonymná “rovný s rovným (peer-to-peer)” mena
 • PIVX pracuje na tom, aby predvolenou transakciou bola Súkromná Okamžitá Overená Transakcia (Private Instant Verified Transaction)
 • PIVX je riadený komunitou
 • PIVX využíva vylepšený BlackcoinProof of Stake 3.0 protokol namiesto Proof of Work, takže je účinnejší/efektívnejšív zabezpečovaní siete než PoW.
 • Vďaka PoS efektívnosti má PIVX neuveriteľne nízke transakčné poplatky, ktoré sú zvyčajne len zlomkom centu. To znamená, že je perfektný na podnikateľské modely s mikrotransakciami, ktoré predtým využívali Bitcoin.
 • PIVX nemal žiadne ICO. Predťažené mince slúžiace na štart chainu boli verejne vymazané z obehu
 • PIVX je založený na Bitcoin 0.10 jadre, čo znamená, že je aktuálnejší než väčšina ostatných PoS digitálnych mien, ktoré bežne používajú nižšiu verziu Bitcoin core.
 • PIVX používa inovatívny meniaci sa Hojdačkový odmeňovací balančný systém, ktorý dynamicky prispôsobuje svoje odmeny pre hlavné uzly (masternodes) a stakovacie uzly (staking nodes). Viď sekciu Dokumentácia.
 • PIVX má veľmi veľkú a rastúcu aktívnu komunitu na viacerých sociálnych sieťach ako BCT, Slack, Reddit, Twitter, Gitter, Facebook atď.
 • PIVX komunita taktiež využíva Teamwork.com pre verejne prístupné plánovanie úloh a manažment.
 • PIVX má vysoko aktívny, dostupný a reagujúci vývojársky tím.
 • PIVX je možné obchodovať na viacerých burzách vrátane Bittrex s plánmi na pridanie na väčšie burzy.
 • PIVX prešiel fázou mesačného znižovania inflácie odmeny za blok a dosiahol konečnú úroveň približne 4.8% p.a. v polovici mája 2017.
 • PIVX má schránku sprievodcov s viacerými plánovanými video sprievodcami a materiálmi.
 • PIVX má od založenia až do súčasnosti sústavne vyšší percentuálny podiel ziskovosti v porovnaní s inými digitálnymi menami využívajúcimi masternodes, ako napr. DASH.

PIVX PRICE