Riadenie:

Našim cieľom v oblasti riadiaceho systému PIVX je zapojiť komunitu. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, ale predpokladáme, že čoskoro začneme robiť obrovské počiatočné kroky. Tento proces potrvá dlho a voláme ho Komunitou dizajnované riadenie.

Vlastníci PIVX masternodes hlasovali a prijali nasledujúce tvrdenie: “PIVX bude pracovať smerom k systému “Komunitou dizajnovaného riadenia”, ktorý mení distribúciu hlasov, aby bola zapojená celá komunita.”

Nasledujúci text vysvetľuje 3 oblasti riadiaceho systému a ako je spravované hlasovanie. Všetky oblasti DAO riadenia (Decentralizovaná autonómna organizácia) podstupujú rovnaký proces predkladania návrhu a jeho prijatia/zamietnutia hlasovaním vlastníkov masternodes. Táketo hlasovanie sa uskutočňuje len pri Super bloku. (Zhruba raz za mesiac.)

Sú 3 typy návrhov:

Riadenie prehlásení:

Toto sa udeje veľmi zriedka (takmer nikdy) a bude vyžadovať vysokú mieru zaangažovanosti vlastníkov masternodes počas procesu hlasovania (metricky ešte nedefinovanú). Kľúčom je zaistiť, aby si vlastníci masternodes, ktorí sa typicky nezúčastňujú hlasovania za návrhy, boli vedomí, že bol predložený návrh na úpravu manifestu a aby boli dobre fakticky a nezaujato informovaní o riešených otázkach.

Riadenie pokladnice:

Tieto návrhy sú najrozšírenejšie a riešia rozdelenie zdrojov v mesačných rozpočtoch. Tieto zdroje môžu byť využité na čokoľvek v súvislosti s rozvojom PIVX. Môžu to byť režijné náklady na prevádzku serverov, Google aplikácií apod., alebo môžu slúžiť na reklamu alebo založenie podnikania, ktoré by inak bolo neopodstatnené.

Riadenie protokolu:

Tieto návrhy sú bez nákladov a týkajú sa rozhodnutia spraviť zmenu (stanoviť priority zmien) v kódovom základe (protokole) PIVX systému. Pokiaľ takéto rozhodnutie vyžaduje financovanie, po prijatí návrhu v riadení protokolu sa predloží samostatný návrh riadenia pokladnice. Čím sa tieto návrhy odlišujú je, že jadrový vývojári môžu vetovať dané návrhy v prípade, že sú technicky nemožné alebo keď logistika vyžaduje iné poradie implementácie než bolo odhlasované v návrhu.