VLASTNOSTI

 

Zerocoin

Zerocoin, ktorý bol implementovaný spoločnosťou PIVX. Je protokol, ktorý robí to čo Bitcoin nemôže. Zerocoin poskytuje používateľom PIVX úplné súkromie. Implementácia protokolu Zerocoin v PIVX konvertuje verejne viditeľné PIV na anonymné PIV (nazvané tímom PIVX ako Zerocoin PIV alebo v skratke zPIV). Ak chce používateľ minúť (odoslať) zPIV, tie sa v peňaženke prijímača zobrazia ako bežné PIV bez histórie odkiaľ pochádzajú.

SwiftTX

 

Okamžité transakcie: SwiftTX transakcie sú potvrdené a míňateľné v priebehu sekúnd, garantované sieťou hlavných uzlov (masternodes), bez potreby čakania na viacero potvrdení, aby si bol človek istý platnosťou transakcie.

 

Základ kódu: PoS 3.0 Bitcoin Core 0.10.x

PIVX je prvá “stakovacia” (proof of stake) kryptomena založená na zdrojovom kóde Bitcoin 0.10 alebo vyššie a použitá PoS štruktúra využíva vek mince. To znamená, že aby človek dosiahol zo stakovania maximum, musí udržiavať svoju peňaženku stále otvorenú a online po celý čas, čoho výsledkom je viac uzlov, ktoré sú nepretržite k dispozícií, čo posilňuje sieť. Už viac neexistujú užívatelia, ktorí si otvorili svoju peňaženku na pár minút raz alebo dvakrát za mesiac a dostali rovnakú odmenu ako tí, čo ju mali online 24/7.

Hojdačkový odmeňovací mechanizmus

 

 

Odmeny za blok získané stakerom a víťazným masternode sa menia v závislosti od množstva mincí držaných pre masternodes vs. množstvom mincí dostupných na stakovanie na sieti. To umožňuje rovnomernú distribúciu premenlivých odmien v závislosti od potrieb siete na udržanie jej služieb (Masternodes) a bezpečnosť siete (stakujúce peňaženky).Keď počet masternodes rastie, ich podiel na odmene za blok je redukovaný, naopak narastie, ak počet masternodes poklesne.

 

Hlavné uzly - Masternodes

Tieto uzly sú motivované získavaním odmeny na základe ich dostupnosti a schopnosti poskytovať služby siete decentralizovaným a dôveryhodným spôsobom. Prevádzkovanie masternode vyžaduje zablokovanie záruky vo výške 10,000 PIV na tak dlho, ako sa rozhodnes masternode prevádzkovať a umožňuje vlastníkovi hlasovať ohľadom rozpočtu a návrhov na rozvoj. Tieto uzly tvoria chrbticu súčasných a budúcich služieb poskytovaných na PIVX sieti a preto sú odmeny na mierne vyššej úrovni ako pri stakovaní, keďže je ich počet v hojdačkovom mechanizme na vopred stanovenej úrovni.

 

Ďalšie jedinečné vlastnosti

Ľudia sa často pýtajú, prečo by si mali vybrať PIVX a nie inú kryptomenu. Tu je krátky zoznam vlastností, vďaka ktorým PIVX vyčnieva z davu.

 • PIVX je anonymná “rovný s rovným (peer-to-peer)” mena
 • PIVX pracuje na tom, aby predvolenou transakciou bola Súkromná Okamžitá Overená Transakcia (Private Instant Verified Transaction)
 • PIVX je riadený komunitou
 • PIVX využíva vylepšený BlackcoinProof of Stake 3.0 protokol namiesto Proof of Work, takže je účinnejší/efektívnejšív zabezpečovaní siete než PoW.
 • Vďaka PoS efektívnosti má PIVX neuveriteľne nízke transakčné poplatky, ktoré sú zvyčajne len zlomkom centu. To znamená, že je perfektný na podnikateľské modely s mikrotransakciami, ktoré predtým využívali Bitcoin.
 • PIVX nemal žiadne ICO. Predťažené mince slúžiace na štart chainu boli verejne vymazané z obehu
 • PIVX je založený na Bitcoin 0.10 jadre, čo znamená, že je aktuálnejší než väčšina ostatných PoS digitálnych mien, ktoré bežne používajú nižšiu verziu Bitcoin core.
 • PIVX používa inovatívny meniaci sa Hojdačkový odmeňovací balančný systém, ktorý dynamicky prispôsobuje svoje odmeny pre hlavné uzly (masternodes) a stakovacie uzly (staking nodes). Viď sekciu Dokumentácia.
 • PIVX má veľmi veľkú a rastúcu aktívnu komunitu na viacerých sociálnych sieťach ako BCT, Slack, Reddit, Twitter, Gitter, Facebook atď.
 • PIVX komunita taktiež využíva Teamwork.com pre verejne prístupné plánovanie úloh a manažment.
 • PIVX má vysoko aktívny, dostupný a reagujúci vývojársky tím.
 • PIVX je možné obchodovať na viacerých burzách vrátane Bittrex s plánmi na pridanie na väčšie burzy.
 • PIVX prešiel fázou mesačného znižovania inflácie odmeny za blok a dosiahol konečnú úroveň približne 4.8% p.a. v polovici mája 2017.
 • PIVX má schránku sprievodcov s viacerými plánovanými video sprievodcami a materiálmi.
 • PIVX má od založenia až do súčasnosti sústavne vyšší percentuálny podiel ziskovosti v porovnaní s inými digitálnymi menami využívajúcimi masternodes, ako napr. DASH.

Price Check