Bestuur:

Zowel Dash als PIVX hebben hun bestuurssystemen opgesteld zodat enkel Masternode eigenaars kunnen stemmen. Terwijl ik zeker was dat dit steek maakte in het begin, gezien dat op dat moment de meerderheid van de kracht gedecentraliseerd was naar de scheppers van de munt en ontwikkelaars, ik denk dat het doorheen de tijd misbruikt is en dat is helemaal oneerlijk. Hier is waarom, en waarom ik denk dat het tijd voor verandering is.

Note: Volledige openbaarmaking; ik bezit zowel Dash als PIVX.

Dash:

1 Masternode vereist 1,000 Dash dat is ongeveer $100,000 USD en geld voor 1 stem.

Ik weet niet waarom Dash beslist heeft dat alleen Masternodes kunnen stemmen. I veronderstel dat het te maken heeft met het mogelijk maken om cryptografisch te bewijzen dat de stemmen rechtmatig zijn. Bovendien, het was waarschijnlijk als insluiting van de gemeenschap gesteld toen Dash echt goedkoop was, omdat iedereen genoeg kon kopen om een Masternode te hebben en te stemmen. Alsook, het verzekerde dat mensen die meer “ballen” heeft om meer stemmen te verkrijgen. Het idee dat hoe meer iemand investeert heeft, hoe meer waarschijnlijk het zal zijn dat zij op de hoogte zijn over de kwesties waarop gestemd wordt, en hoe meer stemmen ze hebben. Ik ga hier niet op verder gaan in de details ervan, maar Dash is fors gegroeid zonder enige aanpassingen te maken aan de machtsstructuur en distributiestructuur van hun bestuursmodel. Dit creëert problemen die we met PIVX willen vermijden.

In enkele manieren, wat er gebeurde met DASH bijna de problemen imiteert die we de recente tijd met Bitcoin zagen. Als je erover nadenkt, Bitcoin is deze Behemoth geworden en fracties zijn aan het opkomen die hun idealen en ideologieën tegen elkaar afwerpen, waarin “kracht” in de handen ligt van degene met de meeste hash. Dus, in plaats van miljoenen individuen die minen op hun GPUs (dit was blijkbaar Satoshi’s oorspronkelijke intentie), kracht gecentraliseerd is geworden naar immense mining farms. Dit is gelijkwaardig naar Dash’s vroege adopteerders, degene die genoeg Masternodes konden accumuleren, hebben nu de “kracht” om beslissingen te maken … dus kracht wordt gecentraliseerd.

PIVX:

1 Masternode vereist 10,000 PIV wat ongeveer $5,000 USD is en geld voor 1 stem.

Dus, waarom vereist PIVX dat enkel Masternode eigenaars kunnen stemmen? Het korte antwoord is dat PIVX deze vereist geërfd heeft sinds het een code fork van Dash is. Hun bestuursontwerp was simpelweg geaccepteerd zonder enige wijziging, omdat veel focus gelegd was op het implementeren van andere munt eigenschappen (zoals PoS).

Huidige Status:

Ik geloof dat Dash nu opgesloten zijn in hun beschadigde bestuursmodel.Beeld je in om aan Dash Masternode Eigenaars te vragen om hun stemkracht te verdelen aan iedereen die een kleine hoeveelheid van Dash heeft. Het zal zeer waarschijnlijk nooit gebeuren, of het lijkt mij tenminste zeker dat het niet zal. Natuurlijk– ze mogen hun vereisten voor het uitvoeren van een Masternode verlagen naar slechts 100 Dash, in plaats van 1,000. Maar dat betekent enkel dat huidige eigenaars allemaal 10 keer zoveel stemmen krijgen. Eigenlijk verandert er niets. Nothing really changes. Verder, om de stemkracht te herverdelen zal Dash een omschakeling moeten maken naar PoS. Totaal geen makkelijke verandering, zeker met al de geïntegreerde applicaties die zij hebben met Evolution of partners etc…

PIVX aan de handere hand, is alreeds PoS. Het is nog steeds zinvol werk om de stemkracht te herverdelen, zodat het op het niveau van de code geautomatiseerd is, zodat iedereen die PIVX bezit kan stemmen, maar het kan gedaan worden.Ik ga geheel akkoord met dat Masternode eigenaars eigenlijk een hogere beloning zouden moeten ontvangen dan mensen die alleen maar Staken, maar dat is omwille van de uitvoeringskosten die hoger liggen. Punt UIT. Klaar. Dat is het. Er is geen ander verschil van Stakers. Er is absoluut GEEN reden voor Masternodes om exclusiviteit te hebben op stemming van het bestuur.

Iedereen heeft een stem. Iedereen zou gehoord moeten worden:

We weten niet exact hoe het systeem ontwerpen zal worden. Zal 1 PIV gelijk zijn aan 1 Stem? Wat over wanneer een PIV $200 USD waard is? Krijgt een persoon met 0.5 PIV een gedeeltelijke stem?

Ongeacht, zelfs als je stem klein is, kans is dat het courant is met VELE VELE andere ‘kleine’ stemmen. Samen zullen deze stemmen een verschil maken en dat zou gehoord moeten worden! Momenteel, in Dash, vereist één enkele stem $100,000 US geïnvesteerd moet worden.Eerlijk gezegd, zelfs dan maakt één enkele stem geen verschil. Als we het PIVX bestuurssysteem niet veranderen, zullen we dezelfde gecentraliseerde machtsstructuur hebben, en dat willen we als een gemeenschap voorkomen. We moeten het nu veranderen, daarom komen we als een gemeenschap samen om een nieuwe weg voorwaarts te vinden.

Onze Toekomst:

Er is veel discussie over hoe het PIVX Bestuurssysteem moet worden ontworpen. Het is uiterst productief en we hebben heel veel geluk om mensen in onze gemeenschap te hebben die ‘echte wereld’-ervaring hebben in het crypto kader, waarbij veel van de besproken idealen geïmplementeerd worden. Wat ik hieruit geleerd heb, is dat het PIVX Bestuurssysteem verandert;

  1. Is een zeer complexe inspanning die 6 maanden tot 2 jaar kan duren om volledig te implementeren.
  2. Kan niet op voorhand ontworpen worden. We moeten langzaam en continu convergeren naar een perfect gebalanceerd systeem.
  3. Moet de gemeenschap zoveel mogelijk betrokken worden.
  4. Vereist nu goedkeuring van Masternode Eigenaars, om het risico te verwijderen dat verdere inspanning verspild wordt.
  5. Moet het bestaande onvolwassen Bestuurssysteem gebruiken om zichzelf te herontwerpen.
  6. Moet ook gebruik maken van de nieuwe ‘Best Practices’ die we op het oog hebben om het zo snel mogelijk te laten groeien

Ik plan om PIVX Voorstel in te dienen:

Het voorstel zal niet vragen achter enige PIVX financiering. Het zal simpelweg vragen achter een Ja/Nee stem voor r de volgende verklaring om toegevoegd te worden aan het PIVX Manifesto.

“PIVX zal naar een ‘Gemeenschap Ontworpen Bestuur’ systeem toe werken die verandering brengt in de verdeling van stemmen, om de gehele PIVX gemeenschap op te nemen.”

In andere woorden, ik zal de Masternode Eigenaars vragen of zij akkoord gaan met deze grote verandering, alleen op hoog niveau. Naarmate de inspanning vordert, kunnen steeds meer beslissingen op deze manier worden gemaakt, maar het is zinloos om deze te bespreken op dit moment. Eerst moeten we ‘inkopen’ met een verklaring op hoog niveau zoals bovenstaande. Deze historische houding met en voor gemeenschapsontworpen bestuur zal over de hele wereld weergalmen. Tot nu toe is zelfs rekening gehouden met het vooruitzicht van decentralisatie, herstructurering en herverdeling van de stemkracht die altijd exclusief voor Masternode eigenaren is geweest..

Het nieuwe PPL/VPN ‘Best Practice’:

Een van de nieuwe ‘Best Practices’ (optioneel) waaraan we hebben gewerkt, noemt PPL. Dit staat voor Proposal Promotion Level of Voorstel Promotie Niveau. Het idee is dat het een beoordelingssysteem definieert dat voorsteller motiveert om eerst het idee te bespreken met de gemeenschap zoveel ze kunnen, waar dan ook. Dan, van zodra feedback verzameld en in aanmerking gekomen is, kan de auteur het voorstel indienen, vult de PPL waarde, met links naar de sites/forums etc. die rechtvaardigen dat er genoeg discussie is om dat PPL niveau te waarborgen. In andere woorden, de PPL zal definiëren hoeveel moeite de auteur heeft gemaakt om te verzekeren dat de gehele PIVX Gemeenschap geïnformeerd was.

Mijn ‘Kreet naar Actie!’ voor iedereen die dit leest:

Het is zeer simpel. Voorzie feedback! Deel het overal! Discussieer, Reageer, Post, “Vind het leuk”, Bekritiseer, Complimenteer, Ga tekeer, Rave, het maakt niet uit. Alle feedback helpt. Jij maakt deel uit van de ‘Gemeenschap’, het EERSTE woord in ‘Gemeenschapsontwerpen Bestuur’’. Het heeft jouw bijdrage nodig!

Stem nu ‘onrechtstreeks’ door participatie en debat, dus je kan stemmen voor het echt later , zonder een Masternode te bezitten!

Welkom bij de ‘Gemeenschapsontworpen Bestuur’.

“We kunnen de wereld veranderen en er een betere wereld van maken. Verandering ligt in onze eigen handen!” ~ Nelson Mandela

Neem deel aan de discussie op forum.PIVX.org !

 

 

%d bloggers liken dit: