We zijn verheugd om ‘s werels eerste Bulletproofs geïmplementeerde Zerocoin protocol aan te kondigen” welke zojuist in onze PIVX GitHub openbaar gemaakt is. Het is ontwikkeld door het PIVX core ontwikkelingsteam (voornamelijk Random Zebra & Furszy) met het cryptografiewerk dat gedaan is door cryptografen Mary Maller & Jonathan Bootle, waar het signature of knowledge algoritme drastisch gewijzigd is om veel kleinere proof-groottes mogelijk te maken. Deze wijziging resulteert in beduidende verkleiningen van de Zerocoin-transactiegrootte, blockchain-groeipercentage en verbeterde verificatietijd. We verwelkomen alle auditors om de code te controleren en ze zullen ook ervoor zorgen dat er audits verkregen worden van derden. Van zodra de core portemonnee versie 3.2 uitgebracht is, kan deze build ook getest worden op ons bijgewerkte testnet.

Wat is het probleem?

Het hoofddoel van het project was om de efficiëntie en schaalbaarheid van het Zerocoin-protocol te verbeteren.

Met name, waren we gericht op het reduceren van de – zogenaamde, “communicatiekosten” (de hoeveelheid aan uitgewisselde gegevens in elke sessie, wat uiteindelijk data is die voor altijd in de blockchain opgenomen wordt.

Vooral vereiste elke zerocoin-bestedingstransactie meer dan 20 kB opslag.

Het bevat, onder andere, twee zero knowledge proofs (de Accumulator Proof of Knowledge, welke ongeveer 5kB bedraagt, en de Serial Number Signature of Knowledge, welke bijna 14kB bevat).

Aan dat laatste hebben we gewerkt.

We hebben het probleem opnieuw gemodelleerd als iets dat bekend staat als een “aritmetische circuit”. Aritmetische circuits zijn een gegeneraliseerde methode voor het beschrijven van problemen uit de complexiteitstheorie.

Er is een schat aan zero-knowledge algoritmen ontworpen om de kennis van een oplossing aan een aritmetische circuit in de cryptografische literatuur te bewijzen.

We hebben gekozen om Bulletproofs te gebruiken omdat deze zeer geschikt zijn voor kleinere circuits, zoals de onze en deze zijn zeer efficiënt.

Bulletproofs zijn uitgevonden door Bootle, Cerulli, Chaidos, Groth, en Petit en herzien door Bunz, Bootle, Boneh, Poelstra en Maxwell. Als de Standford site verklaart:

Bulletproofs zijn korte niet-interactieve zero-knowledge proofs waar geen betrouwbare instelling voor nodig is. setup. Een bulletproof kan gebruikt worden om een verificateur te overtuigen dat een versleutelde platte tekst goed gevormd is. U kunt bijvoorbeeld bewijzen dat een gecodeerd nummer binnen een bepaald bereik valt, zonder iets anders over het nummer te onthullen. In vergelijking met SNARKs, vereist Bulletproofs geen vertrouwde instelling. Het verifiëren van een bulletproof kost echter meer tijd dan het controleren van een SNARK proof.

Bulletproofs zijn ontworpen om efficiënte vertrouwelijke transacties in Bitcoin en andere cryptovaluta’s mogelijk te maken.

Bulletproofs hebben veel andere toepassingen in cryptografische protocollen, zoals het verkorten van proof of solvency, short verifiable shuffles, vertrouwelijke slimme contracten en als algemene vervanging van Sigma-protocollen.

Voor zover ons bekend is, is dit de eerste (en enige) toepassing van Bulletproofs aan het signature of knowledge zerocoin protocol.

Met deze techniek konden we de grootte van de signature of knowledge verkleinen van 14 kB naar ongeveer 4 kB (welke een vermindering is van  71% in communicatiekosten), waardoor de gehele transactiespendering de helft van de grootte heeft (ongeveer 10 kB).**

Dit werd bereikt met behoud van de prestaties (tijden die nodig zijn om de spenderingen te produceren / verifiëren), zo niet vergelijkbaar met iets beter dan het oude protocol (ondanks de toegenomen complexiteit en de computationele kosten).

Volgende iteratie van het protocol, welke momenteel in ontwikkeling is, omvat de Accumulator Proof of Knowledge en verdere verbeteringen aan de Serial Number Signature of knowledge

Zie openbare GITHUB over Bulletproofs+Zerocoin Ontwikkeling

**Cijfers zullen waarschijnlijk veranderen bij de volgende iteratie.

Andere Primeurs in Crypto voor PIVX

%d bloggers liken dit: