Beloningssysteem

Alle gedecentraliseerde blockchain gemeenschappen hebben een soort van beloningssysteem voor mensen die helpen hun netwerk te beveiligen. In sommige systemen, zoals Bitcoin, worden beloningen gegeven aan zogenaamde “miners”, een bepaalde subgroep van mensen die het Bitcoin netwerk beveiligen. Bij PIVX kan iedereen die PIV heeft, helpen om het netwerk te beveiligen en beloningen ontvangen voor deze werkzaamheden!

Op dit moment zijn er drie verschillende groepen die PIVX op verschillende manieren helpen en die hiervoor beloond worden.

 

Hoe ontvang je een beloning?

PIVX hanteert een proof-of-stake (PoS) beveiligingsmechanisme. Dat betekent dat u eerst moet bewijzen in bezit te zijn van PIV, voordat u kunt helpen het netwerk te beveiligen. De eerste twee onderstaande methoden zijn twee manieren waarop u uw PIV kunt gebruiken om rente te verdienen op wat u al heeft. Als u nog geen PIV heeft, maar deze toch wilt verdienen, dan kunt u de derde methode gebruiken waarbij u de gemeenschap helpt.

Methode 1 – Run een master-node

Het runnen van een master-node, wat 10.000 PIV vergt.(Let op: vereist enige technische kennis)

 

Methode 2 – Zet uw PIV in

Voor het inzetten van uw PIVX heeft u geen minimum nodig, maar moet u uw portemonnee wel in stand houden.

 

Methode 3 – Hulp aanbieden!

Heeft u geen PIV, maar wilt u wel de gemeenschap helpen en hiervoor beloond worden? Geweldig! PIVX reserveert een bepaalde hoeveelheid PIV voor mensen die meehelpen met werkzaamheden zoals ontwikkeling, marketing en klantenservice. Als u wilt meewerken aan deze activiteiten, neemt u dan contact op via Slack of onze Online fora.

 

Hoeveel PIV wordt er gecreëerd, en hoe wordt het verdeeld?

Iedere 60 seconden worden er 5 PIV gecreëerd (soms ook wel ‘mining’ genoemd). Deze PIV worden vervolgens in drieën gedeeld. Een vaste 10% (0,5 PIV) gaat naar een fonds dat de groei van PIVX bekostigd. (Methode 3) De master-nodes stemmen aan welke projecten die 10% besteed moet worden en de leden die deze projecten uitvoeren claimen vervolgens de PIV. De overige 90% (4,5 PIV) wordt verdeeld onder de master-nodes en de stakers. (Methoden 1 & 2) Het onderscheid tussen de master-nodes en de stakers is gebaseerd op een “Seesaw” of wip-algoritme. Dit algoritme past constant de hoeveelheid beloningen voor deze twee groepen aan, gebaseerd op het aantal stakers en master-nodes dat er op dat moment is. Het huidige algoritme zorgt ervoor dat de master-nodes iets meer verdienen dan de stakers om te compenseren voor de hogere operationele kosten (here).

 

 

Hoeveel PIV kan ik verwachten te verdienen?

Het beloningssysteem heeft een ingebouwd element van willekeur. Dit is gedaan voor veiligheidsdoeleinden, maar kan berekeningen wat lastig maken. Dat gezegd hebbende, vergt een master-node 10.000 PIV en elke master-node genereert ongeveer iedere 1 tot 2 dagen een beloning. Voor staking geldt er als vuistregel dat u voor iedere 1.000 PIV (of zelfs iets meer), eens per 30 dagen een beloning ontvangt. Houd er echter wel rekening mee dat dit een volledig willekeurig proces is! Het kan bijvoorbeeld maar zo zijn dat u 15 dagen lang geen beloning ontvangt, en vervolgens twee op een dag. Dat is zonder meer mogelijk!

Gebaseerd op schattingen voor mei 2017 tot april 2018, wordt het jaarlijkse rendement voor staking geschat op ongeveer 4,8%. Voor meer up-to-date beloningen verwijzen wij u graag naar de PIVX Beloningen Calculator (PIVX Rewards Calculator).

Ontvangt u graag meer information?

Wordt lid van onze bloeiende gemeenschap en laat al uw vragen beantwoorden! Ontvang uw uitnodiging via Discord.PIVX.com

 

Price Check