Bestuur:

Ons doel voor het PIVX-governancesysteem is de gemeenschap erbij te betrekken. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we verwachten snel grote stappen te maken. Dit proces zal een hele tijd in beslag nemen, en we noemen het ‘Community Designed Governance’.

De PIVX master-node-eigenaren hebben gestemd en daarbij de volgende verklaring aangenomen:

“PIVX zal richting een ‘Community Designed Governance’-systeem gaan werken. Hierbij vindt er een andere verdeling van stemmen plaats, zodat de hele PIVX-gemeenschap erbij wordt betrokken.”

Hieronder bespreken we de 3 gebieden van het governancesysteem en leggen we uit hoe de stemming wordt beheerd.

Alle gebieden van het DAO-governancesysteem volgen dezelfde procedure bij het indienen van een voorstel, waarbij de master-node eigenaren stemmen over het aannemen dan wel afwijzen van een voorstel. Een dergelijke stemming kan alleen plaatsvinden in een Super Block (ongeveer één keer per maand).

PIVX Masternode Eigenaars hebben gestemd en hebben de volgende verklaring geaccepteerd, evenals de drie verschillende Treasury categorieën en hun omschrijving hieronder:

“PIVX zal naar een “Gemeenschap Bestuursvorm” systeem werken dat het bereik van de stemkracht drastisch uitstrekt van de Treasury Governance, waaronder ook Manifesto Governance en Protocol Governance.”

 

Er zijn 3 soorten voorstellen:

Manifest Governance:

Dit gebeurt zelden – bijna nooit – en vereist een hoge participatie (Metric nog niet gedefinieerd) tijdens het stemproces. Belangrijk is dat zelfs mensen uit de gemeenschap die normaal gesproken niet bij het stemmen over voorstellen betrokken zijn, op de hoogte gebracht worden van het feit dat er een Manifest Governance is ingediend, en dat ze op een feitelijke en objectieve manier worden geïnformeerd over de betreffende kwestie.

Treasury Governance:

gerechtvaardigd zou kunnen worden.

Deze voorstellen komen het meest voor en betreffen het verdelen van het maandelijkse schatkist-budget. Deze fondsen kunnen aan allerlei zaken worden toegekend, zolang het maar verband houdt met de ondersteuning van PIVX. Ze kunnen besteed worden aan overhead-diensten, Google Apps, etcetera, maar ook aan reclame en aan het lanceren van een bedrijf dat anders niet van de grond zou komen.

Protocol Governance:

Bij deze voorstellen komen er geen kosten kijken. Het gaat hier om voorstellen voor veranderingen in de broncode (het protocol), of voor wijzigingen in het PIVX-systeem. Als een dergelijk besluit financiering nodig heeft, dan leidt dat tot een Treasury Governance-voorstel, nadat het Protocol Governance-voorstel is goedgekeurd. Wat uniek is aan Protocol Governance, is dat de belangrijkste ontwikkelaars een vetorecht hebben als een voorstel technisch onmogelijk is. Ook kan het zijn dat de logistiek vraagt om een andere uitvoering dan wat in het voorstel staat.