Cold staking vereist twee PIVX portemonnees: een om de fondsen te bewaren (deze kan ook een hardware portemonnee zijn en hoeft niet altijd online te zijn) en een andere, de hot-node, om de staking te kunnen uitvoeren (deze moet 24/7 online zijn).

Om cold-staking te kunnen instellen, moet u volgende stappen uitvoeren (ofwel met de opdrachtregelinterface CLI of met de grafische interface GUI):

  1. Genereer een “staking adres” vanuit de staker portemonnee (als je nog geen hebt).
  2. Genereer een “eigenaarsadres” vanuit de eigenaars portemonnee (als je nog geen hebt).
  3. Creëer een “cold stake delegatie”.
  4. Voeg het eigenaarsadres toe aan de veilige lijst op je staker (als je dat nog niet gedaan hebt).

Om meer delegaties te sturen, door gebruik te maken van hetzelfde adres-paar, moet je gewoon stap 3 repliceren van deze gids.

 

1) Genereer een “staking adres” vanuit de staker portemonnee

Staking adressen moeten door de staker portemonnee bewaard worden (degene dat 24/7 online is en geen fondsen bevat).

Gebruik opdrachtregelinterface (CLI)

Om een nieuw staking adres te verkrijgen vanuit de staker portemonnee, voer je volgend commando uit:

pivx-cli getnewstakingaddress

Je moet geen nieuw staking adres genereren voor elke delegatie. Je kan je vorige gegenereerde adressen hergebruiken. Om deze op te lijsten hoef je volgende uit te voeren:

pivx-cli liststakingaddresses

GEBRUIK DE GUI

om een staking adres aan te maken na het inschakelen van de cold staking tab (door te klikken op het icoontje in de bovenste balk), selecteer Staker–> “Creëer cold stake adres”:Voer een hoeveelheid in, een label voor het adres, een optionele beschrijving en klik op “Genereer”:

 

Het nieuwe adres wordt gevisualiseerd, samen met een QR-code.

U kunt het adres of de URL kopiëren of plakken tijdens de delegatie (zie punt n.3).

U kunt uw eerder gegenereerde adressen opnieuw gebruiken. Om ze te kunnen bekijken klikt u op “Mijn staking-adressen”:


2) Genereer een “eigenaarsadres” vanuit de eigenaars portemonnee

Eigenaarsadressen zijn gewone PIVX-adressen. Hun persoonlijke sleutel kan worden gebruikt om gedelegeerde munten in te wisselen. Het aanmaken van een eigenaaradres is een manier om een ontvangstadres aan te maken.  Ze moeten behoren tot de portemonnee van de eigenaar (de portemonnee die offline is en eigenaar is van de munten). De portemonnee van de eigenaar kan ook een hardware portemonnee of een papieren portemonnee zijn.

CLI

Om een nieuw eigenaarsadres te verkrijgen vanuit de eigenaarsportemonnee, voert u volgende uit:

pivx-cli getnewaddress

GUI

Om een nieuw eigenaarsadres te verkrijgen, ga je simpelweg naar de tab “Ontvang” en klik je op “Genereer adres”:


U hoeft niet voor elke delegatie een nieuw eigenaarsadres aan te maken. U kunt uw eerder gegenereerde adressen opnieuw gebruiken.

3) Creëer een “cold stake delegatie”

Dit is de belangrijkste stap.

Om munten te delegeren moet u een speciale “delegatiecontract” transactie sturen.

CLI

Specificeer het staker-adres, het te delegeren bedrag en (optioneel) het adres van de eigenaar:

pivx-cli delegatestake “S1t2a3kab9c8c71VA78xxxy4MxZg6vgeS6” 1000 “DMJRSsuU9zfyrvxVaAEFQqK4MxZg34fk”

 

Als het adres van de eigenaar wordt weggelaten, wordt automatisch een nieuw adres uit de portemonnee gegenereerd.

Als u naar een extern adres wilt delegeren (met behulp van een adres van een eigenaar dat niet in de portemonnee aanwezig is, bijvoorbeeld een adres van een hardware-apparaat), dan moet je op het einde van je commando true toevoegen (bekijk pivx-cli help delegatestake voor verdere info).

GUI

Vanuit de coldstaking widget, klik je op “delegatie”.

Net als bij de normale verzending moet u een bedrag selecteren en ofwel de portemonnee de munten laten kiezen, ofwel ze met muntcontrole selecteren. 

Voer het staker-adres in (of selecteer het uit de lijst met eerder gebruikte adressen), een beschrijving en (optioneel) een adres van de eigenaar (ook hier geldt dat het automatisch wordt gegenereerd, indien niet voorzien).

Klik vervolgens op “Delegeer”.


4) Voeg het adres van de eigenaar toe op de veilige lijst van uw staker

Om delegaties te kunnen inzetten, moet het adres van de eigenaar door de staker worden witgelijst.

CLI

Om een adres toe te voegen aan deze veilige lijst (<owneraddress>), moet je vanuit de staker wallet volgende doen:

pivx-cli delegatoradd <ownerAddress>

Eenmaal een delegatieadres op de veilig lijst staat, blijft dat zo, zelfs voor opeenvolgende delegaties.

Om een bepaald adres uit de veilige lijst te verwijderen, doet u het volgende

pivx-cli delegatorremove <ownerAddress>

Om de huidige veilige adressen te bekijken voer je volgende uit:

pivx-cli listdelegators

GUI

De delegatie is zichtbaar op het tabblad “Staker” van de coldstaking widget: 

Om de delegator op de veilige lijst te zetten, klikt u op de rij waar hij in staat, en selecteer je vervolgens “Stake” in het contextuele menu

Om de delegator te verwijderen van de veilige lijst, selecteer je “Toevoegen aan zwarte lijst” vanuit het contextuele menu:


Extra RPC-functies

Dit zijn andere JSON-RPC commando’s die toegankelijk zijn via de console of pivx-cli.

Bekijk de hulp voor meer informatie over elk commando.

  • getcoldstakingbalance
  • getdelegatedbalance
  • listcoldutxos
%d bloggers liken dit: