Valdymas:

Mūsų tikslas PIVX Valdymo sistemoje yra įtraukti bendruomenę. Mes turime dar daug nueiti kad tai pasiekti, bet tikimės, kad netrukus atliksime daugybę didelių žingsnių. Šis procesas užtruks ilgai ir mes vadiname tai „Bendruomenės Sukurtu Valdymu“ (angl. Community Designed Governance).

PIVX „Masternod‘o“ Savininkai balsavo ir priėmė šį sprendimą:

„PIVX dirbs ties „Bendruomenės Sukurta Valdymo“ sistema, kuri pakeis balsų pasiskirstymą taip, kad visa PIVX bendruomenė būtų įtraukta.“

Toliau paaiškinamos 3 Valdymo sistemos sritys ir kaip vyksta balsavimas.

Visai „DAO“ Valdymo sričiai taikomos tos pačios sąlygos dėl pasiūlymo pateikimo, o „Masternod‘ų“ savininkai balsuoja už pasiūlymo priėmimą / atmetimą. Tokie balsavimai gali vykti tik per kiekvieną „Super bloką“. (Maždaug kartą per mėnesį)

PIVX „masternod‘ų“ savininkai balsavo ir priėmė toliau aprašyta pareiškimą, taip pat tris skirtingas iždo kategorijas su jų aprašymais žemiau:

PIVX dirbs ties „Bendruomenės Sukurta Valdymo“ (angl. Community Designed Governance) sistema, kuri drastiškai išplės balsavimo teisę nuo Iždo Valdymo iki Manifesto ir Protokolo Valdymo.

Yra 3-jų tipų pasiūlymai:

Manifesto Valdymas:

Tai labai retas (beveik niekada nenutinkantis) įvykis ir jis reikalauja didelio žmonių dalyvavimo (Skaičius dar neįvardintas) balsavimo metu. Svarbiausia – įsitikinti, kad net tie bendruomenės nariai, kurie paprastai nedalyvauja balsavimuose dėl pasiūlymų, yra informuojami apie Manifesto pasiūlymą, ir kad jie buvo nešališkai informuoti apie visus faktus ir siūlomus pakeitimus.

Iždo Valdymas:

Tokie pasiūlymai yra dažniausi ir skirti lėšų tvarkymui kiekvieną mėnesį. Šios lėšos gali būti panaudotos viskam, kas susiję su PIVX rėmimu. Tai gali būti išankstiniai serverio apmokėjimai, reklama, „Google Apps“ mokesčiai ir panašiai. Arba tai gali būti reklama ar pagalba verslo srities paleidimui, kuri negali būti pagrįsta kitokiu būdu.

Valdymo Protokolas:

Šie pasiūlymai nieko nekainuoja ir jie yra skirti kodo arba PIVX sistemos prioritetų keitimui. Jei nuosprendis reikalauja lėšų, tai ta, lėšų reikalaujanti dalis, yra atskirai svarstoma Iždo Valdymo dalyje, po to, kai sprendimas Valdymo Protokole yra priimtas. Kas yra išskirtinio Protokolo Valdyme: pagrindiniai kūrėjai gali vetuoti visus pasiūlymus, jei jie yra techniškai neįmanomi arba logistika nustato kitokią įgyvendinimo tvarką, nei numatyta pasiūlyme.