Veči dio kriptovaluta (kao Bitcoin) imaju dobro poznati public ledger di su sve transakcije vidljive kroz block explorer. Rezultat te činjenice je da svako ima mogučnost da vidi sve transakcije i bogatstvo i uz to da vidi kojoj adresi pripada. To znači da se vidi prethodna adresa i njezina historija kroz sadašnju adresu u tom trenutku kad protrčaju korz blockchain i završe u tvojoj novčanici.

Mogućnost da neke adrese izgledaju potpuno anonimne, ali u trenutku kad prođe jedna transakcija sa bursom ili trgovcem, ta anonimna adresa je povezana sa adresom koja moze povezati tvoj identitet sa tvojom adresom.

Postoje još PUNO razloga zašto je PRIVATNOST bitna, ali posebno bitna je kad su u pitanju tvoje financijske transakcije.

Neke kriptovalute koriste riječ PRIVATNOST da kreiraju neku vrstu pažnje ili džumbusa. Sa PIVX-om, mi smo ozbiljno prihvatili privatnost i očemo da oblikovamo vašu privatnost so posljednim područjim:  

PIVX ima tri stuba privatnosti:

1) PRIVATNI IDENTITET

2) PRIVATNA MREŽA

3) PRIVATNE TRANSAKCIJE

  • PRIVATNI IDENTITET
    • PIVX transakcije ne sadržavaju osobni identitet ni bilo koje informacije geološke lokacije. Tvoj identitet ostaje siguran i privatan sa PIVX transakcijama.
  • PRIVATNA MREŽA
    • PIVX potpomaže raditi na TOR & VPN mreži omogučujavajući anonimiziranje IP adrese. Nekoliko kriptovaluta taj slučaj potpomažu, ipak, ta činjenica ne osigurava potpunu PRIVATNOST.
  • PRIVATNE TRANSAKCIJE
    • Uskoro izdani ZEROCOIN PROTOCOL omogučava dostići pravu ne pregnatu kraj do kraj transakciju, PRVA u Proof of Stake kriptovaluti. Naš angažman za decentralizaciju održava tvoju privatnost.
%d blogeri kao ovaj: