Styring:

Vores mål for PIVX styringssysten er at involvere brugegruppen mest muligt. Vi er kommet langt i den proces, og forventer snart a tage yderligere skridt i denne retning. Den proces, som vi kalder strategi designet af brugergruppen kommer til at tid.

Side her forklarer de 3 søjler i ledelsessystemet, og hvordan afstemningerne styres og fungerer.

Alle søjlerne i den brugerstyrede del af ledelsen følger den samme proces for så vidt angår indstillinger og forslag. Masternodernes ejere kan så stemme for eller imod de stillede forslag. Selve afstemningerne afsluttes hver gang der dannes en ny såkaldt superblok – det sker rundt regnet én gang om måneden.

There are 3 types of Proposals:

Der findes 3 forskellige slags forslag:

Ændringsforslag til manifestet:

Den type forslag vil kun meget sjældent komme i spil – og vil kræve en høj stemmeprocent (procentsatsen er endnu ikke fastlagt) blandt masternodeejerne (MNE). Nøglen er her, at de MNE som ikke normalt involverer sig så meget i afstemningerne bliver gjort opmærksomme på, at der foreligger et forslag til ændring af manifestet, og at MNEerne bliver grundigt informeret om de konsekvenser det pågældende forslag vil få.

Ændringsforslag til drift af fonden:

Den type forslag er de mest forekommende, og bestemmer hvilke projekter eller personer fonden skal udbetale støtte til. Fondens midler kan anvendes til hvad som helst, så længe det involverer en eller anden form for støtte til PIVX projektet. Midlerne kan også anvendes direkte til marketing eller hjælp til opstart af et forretningsprojekt som involverer PIVX, og som ikke kan finde støtte andre steder fra.

Ændrngsforslag til protokollerne:

Denne type af forslag koster ikke noget, og har til formå at ændre selve kodebasen, eller prioriteterne hvormed allerede vedtagne ændringer skal gennemføres. Såfremt sådan et forslag vil kræve støtte, vil sådan en støtte være et separat fondstyringsforslag som bliver stillet efter protokolændringsforslaget er vedtaget. Det unikke ved protokolændringsforslagene er at udviklingsholdet har vetoret over for sådanne forslag, hvis de er teknisk umulige, eller at logistiske forhold tilsiger en anden rækkefølge af implementeringer end oprindeligt stíllet i forslaget.