Forslag og ideer til – hvad og hvordan?

Hvis du har en god idé, som du godt kunne tænke dig blev til virkelighed – og som kræver ressourcer og økonomisk støtte, som du ikke selv kan give – så er et forslag til PIVX gruppens fond måske den bedste vej at gå.

Vi har beskrevet processen her på siden for at få involveret brugergruppen, og for at du kan modtage tilbagemeldinger på din ide. På den måde kan du lettest samle støtte til din idé eller dit forslag. Men i bund og grund skal du stille dig selv 2 spørgsmål inden du går i gang:

  1. Hvad kommer det til at koste?
  2. Hvad kan det bidrage med?

En stor del af de nedenfor beskrevne trin er valgfrie- men hvis du følger der spor, som er beskrevet, vil du formodentlig blive spare tid og mindske antallet af bump og modstand på vejen.

Første trin: Diskuter på Slack.

Hvis du ikke allerede er oprettet som bruger på slack, så gå blot ind på slack.pivx.org. Det vil du på anmodning blive inviteret og oprettet som bruger. Deltag i den chat som passer til dit forslag eller idé, introducer dig selv og del dine idéer her. Måske er der allerede nogen som arbejder med noget lignende, eller den har været afprøvet tidligere. Måske kan du hjælpe til i et lignende projekt med forskellige opgaver. Den bedste måde at få et forslag formidlet er via Slack chatten og styrken i de mange brugere som løbende holder sig opdateret her. Det kan godt betale sig at udnytte, når man skal igennem med nye Idéer og forslag.

OBS!

Det anbefales varmt, at du publicerer dine forslag til forbedringer og andre idéer på engelsk. Der er meget få dansktalende med i PIVX, og der findes vistnok ikke nogen dansk masternode endnu – masternoderne er de stemmeberettigede. Derfor er det vigtig for at samle tilstrækkelig opbakning om et forslag, at kendskabet til det er udbredt blandt de stemmeberettigede masternodeejere. Der er 3 store sprog blandt PIVX brugere og masternodeejere. Det er Engelsk som det største, dernæst tysk og spansk  i ukendt rækkefølge. De tysk- og spansktalende deltager dog i foraer og på slack på engelsk, og kun i særlige tilfælde anvendes tysk eller spansk – og kun på dedikerede kanaler til disse sprog. Så derfor bør du hurtigst muligt formulere dine idéer og forslag på engelsk, for at få udbredt så stor en viden om det som muligt.

 

2. trin: Der er gehør for din ide, hvad så?

Once you think the idea is solid, bring the discussion to the next level at forum.pivx.org in the Budget & Governance Proposals –> Pre-Proposal Discussions category.

Når din idé har været diskuteret, og vundet tilstrækkelig med tilslutning, vil det næste skridt være at løfte den op på forum.pivx.org i underkategorien til Budget & Governance Proposals  som hedder Pre-Proposal Discussions. 

Det skyldes, at Slack er en realtids chat, hvor diskussionerne ikke gemmes særligt længe. der er heller ikke mulighed for at hente historik frem. Derfor er det vigtigt at uddrage essensen af diskussionerne og gemme den på et forum, hvor diskussionen kan tage em mere dedikeret retning. Det er også her de stemmeberettigede vil kigge for at se om et forslag har været ordentligt belyst, se kritik af det og dermed spare tid med at sætte sig ind i tingene.

 

3. trin: Forstå vigtighede af Proposal Promotion Level (PPL).

The PPL is the Proposal Promotion Level. It is a guideline to help you understand the value of discussing your proposal in as many different online locations as possible. Social media, online forums, blogs etc. The more complex your proposal, the more locations where you should have the discussion and the longer the duration should be.

Idéen bag Proposal Promotion Level (PPL) er at give indsigt i, hvor stor interesse diskussionerne af dit forslag har skabt, validiteten af diskussionerne og på så mange platforme som muligt (FB, Twitter, forummer, blogge etc). Normalt siger man, at jo mere komplekst et forslag er, jo mere tid kræves der for at få det ordentligt behandlet, og jo flere steder bør der diskuteres om det.

Debat omkring forslag er en stor hjælp, og aldrig forkert. Jo flere der ser forslaget, og jo flere meninger der er omkring det – jo større er chancen for at der kommer gode idéer fra andre brugere, som eventuelt kan indarbejdes i forslaget. Det er meget svært at komme hele vejen rundt alene, eller med få ressourcer, mens der via forskellige platforme kan spredes informationer omkring forslaget bredt, ligesom der også kan modtages gode inputs til den vidre behandling

Når du så har haft dit forslag bredt formidlet rundt, fået belyst så mange sider som muligt fra en bred skare af interessenter, kan PPL værdien bruges til at dokumentere denne brede skare. Det vil gøre det lettere for de travle stemmeberettigede at få tro på projektet fordi der har været mange øjne som har set på det. De kan altså stemme på baggrund af den bredde, som forslaget har haft under sin tilbliven uden selv at sætte sig dybere ind i forslagets tekniske og praktiske konsekvenser. Disse vil være belyst og beskrevet. Der bliver lyttet til nogle af de mest indflydelsesrige stemmeberettigede, og hvis en, eller flere af dem annoncerer, at de vil stemme for, vil de uden tvivl trække mange flere med sig.

Dokumentationen omkring PPL er ikke helt færdig endnu. Der findes dog en ganske udmærket video på youtube, som forklarer hvad der sker, og hvordan man kan anvende PPL for at øge mulighederne for at et forslag bliver accepteret og vedtaget. Videoen findes her

4. trin: Gør dit forslag færdigt.

Nu er tiden kommet, hvor dit forslag skal endeligt formuleres og lægges op på forum.pivx.org. Denne gang direkte i Budget & Governance Proposals. Husk på, at det er det dokument, der ligger her, som der refereres til i hele den efterfølgende proces. Så det er vigtigt, at det endelige forslag ikke er fejlbehæftet.

Vi forventer at have en skabelon klar til forslag og idéer snart. I mellemtiden er det blot at bruge det format, som andre brugere tidligere har benyttet sig af.

 

5. trin: Har du tid nok?

Indsendte forslag fastfryses 72 timer inden den efterfølgende Superblok dannes. Det sker typisk en gang om måneden. Al efter, hvilken strategi du har valgt, kan det muligvis være en fordel at vente med at stille så længe som muligt for at skabe rum for at tildele projektet ikke allokerede midler (midler, der ikke er projekter til ved den opkommende afstemning). For at samle så mange stemmer som muligt, er det dog erfaringsmæssigt best at give folk god tid til at beslutte sig, og hjælpe med at samle nok ja stemmer.

For at finde ud af, hvornår den næste superblok dannes, kan du åbne værktøjskassen i din tegnebog, gå til debug konsollen og indtast “nmbudget nextblock” uden gåseøjnene. Træk så 4320 fra tallet, hvilket svarer til 72 timer for at finde deadlinen for fastfrysning af forslag. Gå nu igen til værktøjskassen og vælg information for at få den aktuelle bloks nummer. 4320 til det aktuelle bloknummer og træk det hele fra nummeret, som den næste superblok får. Så har du antallet af blokke til deadlinen. Der dannes 1 blok pr. minut

Eksempel Næste superblok får nummer 648.000. Det aktuelle bloknummer er 625.332

648.000 – (635332+4320)=18348 blokke til næste deadline.

Omregnet til tid: 18348/(60X24)=12døgn, 17 timer og 48 minutter.

Nu ved du hvordan det regnes, men der findes en lettere måde via Superblok schedule her.

 

6. trin: Fremsend dit forslag til blokkæden.

Note that there are 2 fees involved with submitting a proposal. It is perfectly acceptable to include reimbursement of those fees as part of the funds you are requesting.

Du skal være opmærksom på, at der er 2 gebyrer, som kan komme i spil, når dit forslag skal videre behandles. Det første gebyr er for at indlægge forslaget i blokkæden, det andet er et udviklingsgebyr for at udviklerne kan dække eventuelle omkostninger, der måtte følge med implementeringen af forslaget. Dette gebyr går ikke ned i udviklernes lommer.

Man kan allerede i sit forslag inkludere en ansøgning om at fonden dækker disse omkostninger, og vedtages forslaget, vil det normalt også medtage refundering af disse gebyrer.

Der findes detaljerede oplysninger om, hvordan du fremsender dit forslag korrekt (på engelsk) her. Det skal dog ikke afholde dig fra at spørge yderligere ind til proceduren på slack #support.

 

7. trin: Hold gang i din idé!

Everyone is busy. It is so easy to get side tracked and forget. So, now is the time to head back to each of those online locations and social media outlets, where you were discussing your proposal and let everyone know it is submitted and ready for them to vote on! Make sure to continue to monitor all those channels, because now that people have their ‘finger on the vote button’, you want to be prompt to answer any last minute questions they have!

Alle har travlt. Det er let at lave overspringshandlinger, især når man synes at nu er arbejdet færdiggjort. Men det er vigtigt, at når et forslag er fremsendt til blokkæden, så er det nu der skal spredes viden om forslaget og samle stemmer for det. Sørg derfor at være klar til at imødegå eventuel modstand, vær klar til at forklare, og hvis nogle af de stemmeberettigede har spørgsmål, kan det være afgørende for deres stillingtagen, om de får svar på disse inden de skal stemme.

8. trin: Hvordan stemmes der?

Når du har fortalt folk om dit forslag, og at det ligger klar til afstemning – bør du lede dem frem til dette link “How To Vote” der er på engelsk i forummet. Det kan hjælpe nye masternodeejere, der ikke har prøvet at stemme i systemet før. Når først man har prøvet det en gang tidligere, er det relativt let at huske til næste gang. Det kan også tilskynde folk til at få stemt mens tid er istedet for at udskyde det fordi man ikke ved hvordan man gør.

Husk nu også selv at stemme, hvis du er masternodeejer.

 

9. trin: Få vist en liste over forslag.

Vil du have vist dit forslag sammen med de øvrige? Vent nogle minutter til det bliver publiceret. Her er et par steder at søge:

PIVX.Bitcoiner.me
PIVX Masternode Payments

Sidste step: Vent på at afstemningen afsluttes.

hvis du har gjort dit forarbejde godt og grundigt, og kun modtaget ingen, eller næsten ingen modstand mod dit forslag, så kan du normalt regne med at det bliver stemt igennem. Men selv gode forslag kan blive dømt ude, når der er mange gode forslag til anvendelse af budgettet. Så bliv ved med at sikre dig støtte helt til afstemningen er slut. Så har du størst chance for at få nok stemmer.

 

Lige én gang til for en sikkerheds skyld

OBS!

Det anbefales varmt, at du publicerer dine forslag til forbedringer og andre idéer på engelsk. Der er meget få dansktalende med i PIVX, og der findes vistnok ikke nogen dansk masternode endnu – masternoderne er de stemmeberettigede. Derfor er det vigtig for at samle tilstrækkelig opbakning om et forslag, at kendskabet til det er udbredt blandt de stemmeberettigede masternodeejere. Der er 3 store sprog blandt PIVX brugere og masternodeejere. Det er Engelsk som det største, dernæst tysk og spansk  i ukendt rækkefølge. De tysk- og spansktalende deltager dog i foraer og på slack på engelsk, og kun i særlige tilfælde anvendes tysk eller spansk – og kun på dedikerede kanaler til disse sprog. Så derfor bør du hurtigst muligt formulere dine idéer og forslag på engelsk, for at få udbredt så stor en viden om det som muligt.

Tak for dit bidrag og fordi du benyttede dig af vores demokratiske ledelsessystem. Rigtig god fornøjelse, og held og lykke med afstemningen!