FUNKTIONER

Tilsløring (Obfuscation)

Tilsløringen virker som en slags blandemaskine, der laver nogle interne transaktioner på en masternode – så transaktionerne bliver nærmest umulige at følge. På den mode maskeres dine transaktioner. Selvom det i forvejen er et meget stort arbejde at finde ud af, hvem der sender og modtager  PIVX, øger denne funktion maskeringen. Der er et arbejde i gang med at indføre den såkaldte ZEROcoin teknologi som protokol. Det er muligt, at denne protokols implementering vil erstatte “obfuscation” funktionen.

SwiftTX

Øjeblikkelige transaktioner: Swifttx transaktioner bliver bekræftet omgående af netværkets masternoder og er således brugbare på sekunder. Det er derfor ikke nødvendigt at vente på de normale transaktionsbekræftelser, når denne funktion anvendes. Der er for tiden et lille ekstragebyr på denne type transaktioner.

Kodebase: PoS 3.0 Bitcoin kerne 0.10.x

PIVX er den første kryptovaluta med den såkaldte Proof of Stake metode som baseres på Bitcoins kodebase version 0.10 eller højere. For at opnå betaling for at “stake” (stille indestående til rådighed for bekræftelser) skal tegnebogen være online hele tiden – låst op for staking and obfucation only. Det betyder i praksis, at man ikke får noget ud af kun at gå online en gang imellem for at se saldoen på tegnebogen og derved høster “staking” betaling.

Udbetalingsmekanismen See-Saw

Betaling for blokudvindelser, der udbetales til indskydere og den vindende masternode varierer på baggrund af mængden af PIV, der holdes på masternoderne versus mængden af PIV tilgængelige for “staking” på netværket. Konstruktionen tillader variable udbetalinger baseret på nætværksbehovet til masternoderne og de services der skal leveres herfra, sammen med den sikkerhed som de tegnebøger, med “staking” PIV’s stillet til rådighed giver. Når der er færre som følge af at antallet af masternoder stiger – øges den andel af blokudbetalingen der tilfalder masternoderne, mens andelen af udbetalingerne til almindelige “stakers” stiger når antallet af masternoder falder.

Masternoder

Masternoderne er de noder, der leverer tjenester til netværket, og som modtager blokudbetalinger baseret på deres tilgængelighed og evne til at tilbyde disse tjenester på en decentraliseret og sikker måde. For at køre en masternode kræves der at sammenlagt 10.000 PIV fastlåses så længe du ønsker at køre den. Det giver stemmeret at køre en masternode i relation til stemmesystemet, som er beskrevet andre steder her på hjemmesiden. Disse noder er fundamentet for de nuværende og fremtidige tjenester, som tilbydes på PIVX netværket. Derfor tildeles masternoderne en lidt højere betaling ved blokudvinding end de almindelige “stakers” som blot har deres tegnebog online hele tiden, styret af førnævnte See-Saw mekanisme.

Andre unikke funktioner
Folk spørger ofte hvorfor de netop skal vælge at investere i PIVX frem for andre kryptovalutaer. Her er en liste over argumenter, der kan indgå i den vurdering – og som stikker ud fra de øvrige tilgængelige kryptovalutaer:
 • PIVX er en anonymiseret peer til peer valuta
 •  PIVX arbejder hen mod at opnå fuld anonymitet på betalinger, som kan ekspederes øjeblikkeligt som verificerede transaktioner som standard. 
 • PIVX styres af brugergrupperne
 • PIVX anvender “Proof of Stake” v. 3.0 i stedet for Proof of Work som Bitcoin anvender. Det er en langt mere effektiv metode til at sikre netværket – og den bruger væsentligt mindre energi. 
 • PIVX tilbyder meget billige transaktionsgebyrer simpelthen fordi det er billigere at drive end for eksempel Bitcoin netværket. Især kræves der kun en brøkdel af den energi, der anvendes til udvinding af Bitcoins. Det betyder også, at PIVX er velegnet til såkaldte mikrotransaktioner, og kan derfor bedre anvendes til betalinger i for eksempel butikker. 
 • PIVX har ikke snydt på vægten, da valutaen blev startet. Der er altså ikke nogen af stifterne, der har startet med at udvinde et antal PIV inden valutaen blev tilgængelig for alle.
 • PIVX kører over Bitcoin 0.10x kernen. Det betyder, at den er længere fremme end de fleste andre Prove of Stake valutaer. 
 • PIVX benytter sig af en variabel og inovativ metode til at fordele de udvundne mønter mellem brugere masternoder og fonden. Systemet justerer sig selv så de som yder mest også får mest ud af det. (se eventuelt hvidbogen) 
 • PIVX har en stor og meget aktiv brugergruppe fordelt på forskellige medier og platforme som Bitcointalk, Slack, reddit, Twitter, Riot Gitter og Facebook m.fl. 
 • PIVX brugergrupperne bruger Trello som gør planlægningen og styringen offentligt tilgængelig.
 • PIVX har et meget aktivt, tjenestevilligt og let tilgængeligt udviklingshold.
 • PIVX handles på flere handelsportaler, herunder Bittrex, der har planer om at fusionere med større handelsportaler. 
 • PIVX blokbetaling falder fortsat frem til midten af maj 2017, hvorefter den faste og laveste minering fortsætter på ca. 4,8% 
 • PIVX har tilgængeliggjort en lang række af vejledninger med flere undervejs, herunder også vejledninger og guider på video.
 • PIVX har haft et højere afkast gennem hele perioden sammenlignet med for eksempel DASH, der også benytter sig af PoS som protokol. 

Price Check