Brugergrupperne

 

Brugergruppen er meget vigtig for PIVX holdet fordi det er herfra vi skaber grundlaget for ledelse og styring af projektet. Hvis du har spørgsmål til medlemmerne, eller udviklerne har vi gjort det let at komme i kontakt med dem. Du kan blot melde dig in et af de nedenståend steder ved at klikke på den foretrukne platform.

Price Check

Retningslinier for brugergruppen

PIVX er en gruppe alle kan være med i.

And everyone is welcome. We believe in privacy, but we also believe in freedom of speech. The community is a place for everyone to be expressive, but we ask that you show consideration to all members of the community of all ages.

Alle er velkomne. Vi går ind for at bevare privatsfæren, men vi hylder også friheden til at sige hvad vi vil. Brugergruppen er et sted, hvor alle kan give udtryk for hvad de vil, men anmoder samtidig om at der holdes en god tone af alle. Uanset alder og køn.

Vi værdsætter bidrag og arbejde højt

PIVX er et “open source” gruppeprojekt, der kun kan sikre fremskridt gennem en kollektiv indsats. Fra inovative forslag, til udvikling og gruppeadministratio – deltagelse og arbejdsbidrag fra alle er meget værdsat.

Her er der demokrati

Vi stemmer om alt muligt. Lige fra budgetforslag til fremtidens udvikling omkring brugergruppens afstemninger på Slack omkring “branding” og kommunikation. Brugergruppernes medlemmer opfordres til at give deres mening til kende omkring projektets fremtidige retning.

Vi har ikke regler, men retningslinjer for brugergrupperne.

Alle kan melde sig ind, og all kan deltage i debatten.

MEN- husk på at der bør være en god tone. Så jo mere uenig du er, jo pænere bør du tale/skrive

Nedenstående retningslinjer blev vedtaget ved afstemning: