Brugergrupperne

 

Brugergruppen er meget vigtig for PIVX holdet fordi det er herfra vi skaber grundlaget for ledelse og styring af projektet. Hvis du har spørgsmål til medlemmerne, eller udviklerne har vi gjort det let at komme i kontakt med dem. Du kan blot melde dig in et af de nedenståend steder ved at klikke på den foretrukne platform.

PIVX PRIS

Retningslinier for brugergruppen

PIVX er en gruppe alle kan være med i.

And everyone is welcome. We believe in privacy, but we also believe in freedom of speech. The community is a place for everyone to be expressive, but we ask that you show consideration to all members of the community of all ages.

Alle er velkomne. Vi går ind for at bevare privatsfæren, men vi hylder også friheden til at sige hvad vi vil. Brugergruppen er et sted, hvor alle kan give udtryk for hvad de vil, men anmoder samtidig om at der holdes en god tone af alle. Uanset alder og køn.

Vi værdsætter bidrag og arbejde højt

PIVX er et “open source” gruppeprojekt, der kun kan sikre fremskridt gennem en kollektiv indsats. Fra inovative forslag, til udvikling og gruppeadministratio – deltagelse og arbejdsbidrag fra alle er meget værdsat.

Her er der demokrati

Vi stemmer om alt muligt. Lige fra budgetforslag til fremtidens udvikling omkring brugergruppens afstemninger på Slack omkring “branding” og kommunikation. Brugergruppernes medlemmer opfordres til at give deres mening til kende omkring projektets fremtidige retning.

Vi har ikke regler, men retningslinjer for brugergrupperne.

Alle kan melde sig ind, og all kan deltage i debatten.

MEN- husk på at der bør være en god tone. Så jo mere uenig du er, jo pænere bør du tale/skrive

Nedenstående retningslinjer blev vedtaget ved afstemning:

Fokusér på PIVX

Projektets omdrejningspunkt er PIVX. Vi hører gerne om andre kryptovalutaer, andre teknologer og opfindelser. Men undgå markedsføring og italesættelse af andre projekter i PIVX chatrumPrivacy is extremely important to the community. Please avoid any action that would reveal either personal information or the identity anyone in the community if not already public. Privatsfæren er meget vigtig for gruppen. Undgå at afslømene.

Privatliv er vigtigt

Privatlivet er meget vigtigt for gruppen. Undgå at afsløre egen, eller andres identitet eller personlige oplysninger til nogen i gruppen med mindre disse informationer allerede er offentligt tilgængelige.

Vær tålmodig!

Lad være med at at presse nogen til at svare på noget. Undgå personlige angreb, trusler og uforskammetheder

Hold pornografi og uhøvisk tale ude af chatrummene

PIVX er for alle. Også mindreårige. og øvrige medlemmer, som ikke bryder sig om at få forevist nogen form for pornografi eller lignende materiale. Hold venligst den slags ude af chatrummene. Brug private P2P chatrum til den slags, hvis det ikke kan være anderledes.

Undgå politiske debatter

Vi er mange med forskellige meninger. Lad os derfor holde politik ude af diskussionerne.

Ulovlige og upassende aktiviteter vil ikke blive tolereret

PIVX teknologinen fokuserer på privatliv og anonymitet. Derfor vil enhver diskussion om ulovlig eller upassende adfærd ikke blive tolereret. Diskussionerne skal holde sig til teknologien. Ikke eventuel anvendelse af den.

Vær høflig og tal/skriv pænt

.Vi har alle forskellige meninger om mangt og meget. Enhver har ret til sin mening. Vi er uenige om næsten alt, men det er en god ting. Forskelle i meninger skaber værdi for projektet, når disse uenigheder diskuteres i respekt for hinanden.