Řízení:

Naším cílem v oblasti řídicího systému PIVX je zapojit komunitu. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale předpokládáme, že brzy začneme dělat obrovské počáteční kroky. Tento proces potrvá dlouho a voláme ho Komunitou projektovanéřízení.

Vlastníci PIVX masternodů hlasovali a přijali následující tvrzení: „PIVX bude pracovat směrem k systému“ Komunitou projektované řízení „, který mění distribuci hlasů, aby byla zapojena celá komunita.“

Následující text vysvětluje 3 oblasti řídicího systému a jak je spravované hlasování. Všechny oblasti DAO řízení (Decentralizovaná autonomní organizace) podstupují stejný proces předkládání návrhu a jeho přijetí / zamítnutí hlasováním vlastníků masternodů. Takové hlasování probíhá pouze při Super bloku. (Zhruba jednou za měsíc.)

Jsou 3 typy návrhů:

Prohlášení řízení:

Toto se děje velmi zřídka (téměř nikdy) a bude vyžadovat vysokou míru zapojení vlastníků masternodů během procesu hlasování (metrika ještě Nedefinována). Klíčem je zajistit, aby si vlastníci masternodů, kteří se typicky neúčastní hlasování za návrhy, byli vědomi, že byl předložen návrh na úpravu manifestu a aby byly dobře fakticky a nezaujatě informováni o řešených otázkách.

Řízení pokladny:

Tyto návrhy jsou nejrozšířenější a řeší rozdělení zdrojů v měsíčních rozpočtech. Tyto zdroje mohou být využity na cokoliv v souvislosti s rozvojem PIVX. Mohou to být režijní náklady na provoz serverů, Google aplikací apod., Nebo mohou sloužit k reklamě nebo založení podnikání, které by jinak bylo neopodstatněné.

Řízení protokolu:

Tyto návrhy jsou bez nákladů a týkají se rozhodnutí udělat změnu (stanovit priority změn) v kódovém základě (protokolu) PIVX systému. Pokud takové rozhodnutí vyžaduje financování, po přijetí návrhu v řízení protokolu se předloží samostatný návrh řízení pokladny. Čím se tyto návrhy odlišují je, že jaderný vývojáři mohou vetovat dané návrhy v případě, že jsou technicky nemožné nebo kdy logistika vyžaduje jiné pořadí implementace než bylo odhlasováno v návrhu.