zPoS – Zerocoin Среща Доказателство за Съхранение

През Октомври 2017 въведохме нашия Zerocoin протокол – zPIV. Постигнахме истинска анонимност за първи път в монета работеща на принципа на Доказателство за Съхранение, като предоставихме подобрена конфиденциалност и правейки потребителските преводи напълно анонимни. За повече информация относно zPIV, разглейдате бялата книа.
В момента, потребителите, които изберат да останат анонимни и държат инвестициите си в zPIV се отказват от възнаграждения от стейкване за да останат анонимни. Считаме, че това не е правилно. Сега, с zPoS (zPIV Proof of Stake) ще можете да поддържате анонимност, докато в същото време стейквате за възнаграждение.

Защо?

Съхранението на zPIV има три основни ползи за всички потребители, които изберат да ползват zPoS:
По-голяма блок награда в сравнение с PIV.
Позволява на Вас и Вашите монети да останете анонимни.
Помага с постоянна генерация на нови деноминации в zPIV басейна (акумулатора), значително увеличаващо ликвидността на бъдещи zPIV харчове, както и с обфускацията.

Проблемът

Представете си ако всеки можеше да види колко пари имате във вашите спестявания? Това е реалността, сега, когато се съхранява (стейкват) криптовалути.

Сега, всеки може да види колко монети има който и да е друг, докато стейква. Това означава, че всеки може да разгледа блокчейна с блок експлоръра и да види кои адреси стейкват и колко имат в портфейлите си.

Решението

Със zPoS, това вече няма да може да се случва. То де-факто е “Стелт Стейкване” за нашите потребители. Докато стейквате zPIV, никой няма да мож да види колко монети имате (или адреса Ви).

zPoS дава един допълнителен пласт на конфиденциалност където можете да печелите възнаграждение и да подсигурявате мрежата, анонимно. Тези възнаграждения после можете да ги харчете конфиденциално без никой да знае от кой адрес са биле изпратени. Това е невероятно (и необходимо) ниво на конфиденциалност, която потребителите могат да имат съвсем скоро и е особенност, която никоя друг монета с Доказателство за Съхранение не предлага в момента.

Как Действа?

Потребителите ще могат да съхраняват zPIV като нормален PIV, но също и да печелят големи награди докато увеличават конфиденциалността и лекотата на употреда. С новата система за блок възнаграждение, блок наградата за стейкване на zPIV ще бъде с 50% по-голяма от наградата за стейкване на PIV.

PIVX, посредством своята употреба на Zerocoin протокола, вече постига високо ниво на анонимност с акумулатори, които предлагат в пъти по-голяма конфиденциалност от останалите монети на пазара. При все това, с внедряването на zPoS, PIVX вече може постоянно да подхранва акумулаторите с ново-емитирани Zerocoins (zPIV), гарантирайки активно променяща се анонимност, което прави проследяването на преводите с подход измерващ време на плащането, почти невъзможно.

Всеки път, когато zPIV е стейкван, ще генерира 4 нови zPIV деноминации включително и оригинално стейкваните zPIV плюс 3 x 1 zPIV деноминации, които съставят 3 zPIV блок възнаграждението. Това означава, че има голям потенциал за акумулаторите да ползват ново-еимитирани zPIV деноминации на всеки 60 декунди, без потребителите да трябва ръчно да минтират zPIV.
Това активно сечене на Zerocoin е от части, това което прави zPoS толкова специален.

Нови Възнаграждения за Съхранение

Посредством нашата система за самоуправление, PIVX гласоподавателите решиха да преструктурират блок наградите. С това гласуване, бяха отключени допълнителни средства от месечния бюджет за предложения.

За да те окуражим аткивните потреблите да използват новата zPoS система – стейкърите, които използват zPIV ще бъдат награждавани с 50% по-голям дял от блок наградата. Блок наградата се разделя, както следва:

PIV Staking:
PIV staker finds block: 3 PIV to masternodes, 2 PIV to staker, 1 PIV budget

 zPIV Staking (zPoS)
zPIV staker finds block: 2 PIV to masternodes, 3 PIV to staker, 1 PIV budget

 

zPoS will be included with core wallet update v3.1.0 – releasing April, 2018!

Learn More About Our Release Schedule Here.  

Price Check

Be sure to follow us on Facebook and Twitter for the most up to date information! Have Questions?

Watch a short video interview with Bryan about zPoS