СИСТЕМА ЗА ВЪЗНАГАЖДЕНИЯ

 

Всички блокчейн общности, които са децентрализирани имат някакъв вид система за възнаграждения на хората, които помагат с поддържането на мрежата. В някои системи като Биткойн, тези възнаграждения са дадени на ‘копачите’ – избрана подгрупа от хора, които поддържат Биткойн мрежата. В PIVX, всеки, който има PIV може да помогне с подсигуряването на мрежата и в замяна да получи възнаграждение за усилията си!

Към днешна дата има три отделни групи, които помагат на PIVX по различни начини и получават възнаграждение за тези си усилия.

 

Как да получите възнаграждение?

PIVX работи като използва Proof of Stake механизъм за сигурност, което означава, че за да помогнете с подсигуряването на мрежата, Вие трябва да докажете, че имате PIV. По-долу сме описали два начина по които можеш да използваш твоите PIV монети, за да получаваш лихва върху това, което вече имаш. Ако пък нямаш PIV, но искаш да получиш –  третия метод ти дава възможност да си заслужиш PIV, като помогнеш на общността.

 

Метод 1 – Държейки мастърноуд

Държейки мастърноуд, което изисква 10,000 PIV.

(Бележка: Изисква технически познания)

Метод 2 – Стейквайте вашия PIV

Като стейкваш твоя PIVX, което не изисква някакъв минимум, но пък трябва да държиш портфейла си отворен и свързан с мрежата.

Метод 3 – Помагай

Постоянно има нужда от някаква работа, да се свърши в общността и задачите са  спонсорирани от PIVX мрежата. Ако помогнеш в някой проект – ще получиш PIV срещу отделеното време и свършената работа. Тези възможности включват софтуерни разработки, маркетинг, поддръжка и други подобни. Ако искаш да помогнеш с някоя от тези дейности, моля свържи се с нас в Slack или форумите.

Колко PIV е създеден и как е разпределен?

На всеки 60 секунди се създават 5 PIV (Процес известен кат “сечене”). Тези PIV след това автоматично се разделят на три части. Фиксирани 10% (0.5 PIV) отиват във фонд за развитието на PIVX. (Метод 3) Мастърноудовете гласуват за кои проекти да бъдат изхарчени тези 10% и членът на общността, който е направил проекта получава PIV. Другите 90% (4.5 PIV) се резделят между мастърноудовете и стейкърите. ( Метод 1 и 2) Разделянето между мастърноудовете и стейкърите е базирано на “Seesaw алгоритъм”. Този алгоритъм постоянно коригира количеството награди, които текат към двете групи, базирано на броя на стейкърите и мастърноудовете в даден период от време. Сегашният Seesaw алгоритъм стимулира баланса, така че мастърноудовете да печелят малко повече от стейкърите, за да покрият своите оперативни разходи. За да научиш повече за Seesaw алгоритъма, цъкни тук.

По колко PIV мога да печеля?

Системата за възнаграждения се базира на голяма доза случайност. Това е направено заради сигурността, но пък може да направи изчисленията и малко сложни. При все това един мастърноуд изисква 10,000 PIV и всеки мастърноуд трябва да получава възнаграждение средно всеки 1-2 дни. За стейкване, много общо правило е, че за всеки 1,000 PIV (малко повече всъщност), трябва да очаквате възнаграждение веднъж на 30 дни, но запомнете, това е напълно случаен процес! Може да минат 15 дни без възндаграждение и след това да получиш две награди в един ден. Напълно е възможно!

На база изчисления за месец Май 2017 г. до месец Април 2018 г., средно годишната възвращаемост за стейкване би била около 4.8%. За по-точни и коректни изчисления, виж Наградния PIVX калкулатор.

Жаден си за още информация?

Присъедини се към нас – в нашата активна Slack общност и питай на воля! Цъкни на PIVX.Slack.com за покана.

 

Price Check