PIVX Портфейл v3.1.0.2 Задължително Обновление

В началото на Януари ви показахме нашата пътна карта за 2018 година, която все още можете да намерите тук.След часове на програмиране и тестове и безчетен брой енергийни напитки и кафе, с радост ви съобщаваме че версия v3.1.0.2 е пусната!

PIVX Основен Портфейл v3.1.0.2 е задължително обновление за всички потребители, тъй като съдържа подобрения и правила, които няма да са съвместими с предишни версии.

Краен срок за обновление 8-ми Май 2018 12:00:00 AM GMT.

Ако не успеете да обновите клиента си преди крайния срок, вашия портфейл ще трябва да бъде наново синхрозиран с блокчейна.

С обновление v3.1.0.2 и допълнителните функции, които са добавени, има няколко неща, които изискваме от общността да направи:

1. Всички zPIV емитирани с основния портфейл версия 3.0.6 или по-ниска няма да се квалифицират за zPIV съхранение и няма да бъдат запазвани в резервно копие с детерминистичната семка. Всички zPIV в циркулация ще трябва да бъдат конвертирани в PIV, когато zPIV е реактивиран на 8-ми Май и после емитирани наново в zPIV, използвайки новия портфейл (v3.1.0.2), за да сте сигурни че ще получите всички нови ползи.
2. Преди обновлението до v3.1.0.2. съветваме потребителите да:

 1. Направят wallet.dat бекъп преди обновлението.
 2. За поддръжка относно създаването на бекъп, вижте инструкциите за вашата ОС тук.
 3. Затворете портфейла
 4. Изтеглете и обновете до новата версия възможно най-скоро.

3. Тъй като това е задължително обновление, всички портфейла и главни възли, които не са се обновили до версия v3.1.0.2 до крайния срок няма да бъдат съвместими с новата zPoS мрежа. Това означава че всички ваши преводи и възнаграждения няма да бъдат намирани по новата мрежа.

ЗНАЧИМИ ПРОМЕНИ

This is just a small sampling of the features and amount of work that went into compiling this Core Wallet release. Please see our full release notes for more information.

zPIV Staking (zPoS).

С пуска на zPIV съхранението, ще има 2 версии на zPIV, zPIV емитирани на 3.0.6 PIVX портфейл или по-ранен и zPIV емитиран на PIVX портфейл версия 3.1.0.2 или по-нова. Новите функции в този рилийз ще изискват да се позлва zPIV v2, zPIV емитиран в този портфейл или по-нов. Ако в момента имате zPIV v1 и искате да се възползвате от zPIV съхранение или детерминистичен zPIV, ще трябва да изплатите zPIV v1 на себе си и да емитирате наново zPIV v2. За да се възползвате от zPIV съхранение, ще трябва да емитирате нови zPIV v2 и да чакате поне 200 потвърждения преди тези zPIV да са валидни за съхранение.
БЕЛЕЖКА: zPoS разчита на zPIV да излезе от режим на поддръжка, за което няма фиксирана дата или блок. Точния момент в който zPIV ще излезе от режим на поддръжка ще зависи от мрежовата сигурност – Когато около 70% от потребителите са преминали към новата версия.

Разпределение на Възнагражденията за Съхранение

За да окуражи активните потребитли да ползват новата zPoS система, стейкърите които ползват zPIV ще бъдат наградени с 50% по-голям дял за всяка блок награда. Блок наградите се разпределят какво следва:

PIV Съхранение: PIV стейкър намира блок: 3 PIV за главни възли, 2 PIV за стейкър, 1 PIV бюджет
zPIV Съхранение (zPoS) zPIV стейкър намира блок: 2 PIV за влавни възли, 3 zPIV за стейкър, 1 PIV бюджет

Детерминистични zPIV Семкови Ключове

zPIV сега се свързва с детерминистичния ключ семка. С този ключ семка, потребителите могат сигурно да създадат резервно копие на техните zPIV извън портфейла, в който самите zPIV са биле създадени. zPIV още може да бъде местен от портфейл в портфейл без нуждата да се мести самия data файл на портфейла.

Обновено zPIV Емитиране

zPIV емитирането сега изисква само 1 последователно емитиране (намалено от 2) за да узрее. Емисиите от zPIV все още изискват 20 потвърждения. Емисиите също така изискват ‘втората’ емисия да бъде дълбока поне два чекпоинта във веригата (това беше така и преди, но логиката не бе така прецизна).

zPIV Търсене

Потребителите ще могат да търсят блокчейна за специфичен сериен номер за да видят дали дадена zPIV деноминация е била похарчена или не.

GUI-то на Портфейла

Визуално PIVX Qt портфейла премина почти пълна промяна. Новия ‘вертикален таб’ замества стария ‘хоризонтален таб’, а има и нов набор от икони. Таба за преглед е опростен за да показва само салдата, които са активни и актуални, нулевите салда са скрити по подразбиране за да се избегне безредие.

Връщане на ресто към изпращача при ползване на zPIV

Преди zPIV емитирането изпращаше рестото към ново-генериран специализиран “адрес за ресто”. Това създаваше объркване сред някои от потребителите и в някои случаи и недобър бекъп на портфейла. Сега портфейла ще намира даващия адрес, които е съдържал най-многото PIV и ще връща рестото от zPIV емитирането до него адрес.

Изкл. На Автоматичното Емитиране / Зададена Сума

Включвайте и изключвайте автоматичното емитиране на zPIV с тази нова функционалност. По подразбиране enablezeromint=0 настройката във файла pivx.conf ще пренапише опцията на GUI-то. Процента автоемитирани zPIV сега може да се настройва на от 1 до 100, като преди беше от 10 до 100.

Бекъп на Външни Устройства

Сега PIVX портфейла позволява на потребителя да избира папките за автоматичен бекъп на портфейлна data файл (wallet.dat). Разгледайте пълните бележки по рилийза за подробни инструкции около тази настройка. Скоро ще има и туториал.

 • Дребни Подобрения
 • Изисквуеми v1 zPIV харчове ще изискват ниво на сигурност 100
 • Обновление на zPIV харчовете за да се избегнат грешки по сегментация
 • Обновление в конфигурацията сега ще отразяват и таба по конфиденциалност
 • Поправен бъг, който не стартираше главните възли от PIVX-Qt таба за главни възли
 • Обновени PIVX-Qt бележки за инструментите
 • Добавена икона към графичния интерфейс, която да отразява сатуса на автоматичното емитиране (вкл/изкл)
 • Обновени грешки, които предизвикваха блокчейна да се разваля при внезапни изключвания на портфейла
 • Обновени RPC помощни показвания & премахване на остарялата обфускация
 • Взет е новия код в предвид
 • Различни бъгове са оправени
 • Обновена документация

Price Check

Be sure to follow us on Facebook and Twitter for the most up to date information! Have Questions?