Управление:

Нашата цел за PIVX системата на управление включва активното участие на общността. Ние имаме още много работа, докато стигнем дотам, но очакваме скоро да направим първите крачки. Процесът ще отнеме много време и ние го наречаме Обществено Проектирано Управление.

PIVX Masternode Owners have voted and have accepted the following statement:

“ PIVX will work towards a ‘Community Designed Governance’ system that changes the distribution of votes, to include the entire PIVX community.”

По-долу са обяснени 3-те области на системата за управление и как ще се води гласуването. Всички области на DAO управлението следват същите процеси по отношение на представянето на предложение и държачите на мастърноудове да гласуват да приемат/откажат предложението. Подобно гласуване може да стане само на всеки супер блок. (Средно веднъж на месец.)

Държачите на PIVX мастърноудове са гласували и са приели следното изявление:

“PIVX ще се стреми към ‘Обществено Проектирано Управление’, което ще промени разпределението на гласове, за да включва цялата PIVX общност.”

Манифест управление:

Това ще се случва много рядко, почти никога и ще изисква голям брой на участие (Още не е определено колко) от държачите на мастърноудове (ДНМ) по време на процеса на гласуване. Важното е да се уверим, че дори ДНМ, които обикновено не се включват в гласуването на предложения, да бъдат наясно, че направеното предложение е било поднесено и че те са били добре информирани относно проблемите по фактически и безпристрастен начин.

Управление на хазната:

Тези предложения са най-честите и те са за отделяне на средства от месечния бюджет. Тези средства могат да се използват за всичко свързано с подкрепянето на PIVX. Това могат да бъдат разходи за сървъри, Google приложения и др., или може да бъдат за реклами, или да помогнат да се стартира бизнес, който не може да започне по друг начин.

Управление на протокола:

Тези предложения не струват нищо и са за решения за промяна на кода (протокола) на, или приоритетите да се промени PIVX системата. Ако такова предложение изисква средства, тогава частта със средствата трябва да бъде в отделно предложение в управлението на хазната, подадено след предложението в протоколното управление бъде прието. Това, което е уникално за управлението на протокола е, че главните разработчици могат да наложат вето над такива предложения, ако те са технически невъзможни или е необходима имплементация, различна от гласуваната в предложението.